• STERKE KREFTER: Med syv motorer kan KL «Sandefjord» dra 600 tonn. - Det er det sterkeste fartøyet i verden til sitt bruk, forteller kaptein Trond Nordvik. FOTO: Paul Sigve Amundsen

Skip o'hoi for et maskineri!

Det er 95 meter langt og 24 meter bredt, men kan produsere kraft som tilsvarer 8800 eneboliger i Bergen sitt strømforbruk.