Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde i dag at styringsrenten holdes uendret. Dermed blir styringsrenten stående på rekordlave 1,5 prosent.

Forrige renteendring kom for ett år siden, da renten ble senket med 0,25 prosentpoeng i mars i fjor.

På forhånd var det ventet at renten skulle bli holdt uendret. Mest spenning er det derfor knyttet til hvilke signaler Norges Bank gir om når man kan vente første renteøkning, skriver Aftenposten.

Dette formidler Norges Bank i den pengepolitiske rapporten som også ble offentliggjort i dag. Den inkluderer for første gang også vurderinger av finansiell stabilitet.

Bankene øker rentene

— Analysen innebærer en styringsrente på omlag dagens nivå frem til våren 2014. Deretter vil den gradvis øke, sier Olsen på pressekonferansen.

Sentralbanksjefen forteller at Norges Bank retter særlig oppmerksomhet mot oppbyggingen av gjeld i norske husholdninger, en bekymring Olsen har uttrykt ved flere anledninger før.

— Faren for finansielle ubalanser tilsier at bankene bør bygge kapital, sier Olsen.

I det siste har en rekke banker, blant annet DNB, Nordea og Sparebanken Vest, meldt at rentene på boliglån settes opp. Dermed kan nordmenn likevel vente seg dyrere boliglån, til tross for at styringsrenten holdes uendret.

Ingen andre alternativer

Sentralbanksjefen sier det aldri var aktuelt å kutte renten denne gangen.

— Vi vurderte ingen andre alternativer enn å holde renten uendret nå, sier Olsen.

Norges Bank har også nedjustert rentebanen for tiden fremover.

— Nedjusteringen av rentebanen er i hovedsak drevet av nye vurderinger av prisutvikling og kostnadsutvikling. Vi har ikke truffet helt på konsumprisutviklingen som har vært lavere enn vi ventet, sier Olsen.