• KAN BLI SLIK: Fagfolkene i Bergen kommune mener bybane over Bryggen vil gi minst utfordringer og være den beste løsningen. FOTO: Norconsult

Utfordringer på Bryggen

Det er fagfolkenes favoritt, men bringer med seg mange utfordringer.