Usikkerheten rundt finansieringsrammen til Eksportfinans skaper problemer for norske verft.

— Verftene langs kysten trenger nye kontrakter for å holde en jevn sysselsetting. Nå er det et vakuum på grunn av uroen rundt Eksportfinans. Rent generelt er markedet for nye skipskontrakter tregt. Vi håper på midlertidige løsninger for finansieringen. Ikke bare norske rederier, men også utenlandske redere er tilbakeholdne med å bestille nye skip, sier Kjersti Kleven, styreleder i Kleven Maritime.

Kleven er også leder i Maritim Bransjeforening. Hun påpeker at finansieringstørken også gjelder utstyrsleverandørene langs hele kysten

«Eksportfinans har måttet stenge finansiering for sine 8-10 største kunder" - Knut Sunde, direktør i Norsk Industri»

Handlingsrom

Norges Rederiforbund og Norsk Industri har lenge hevdet at myndighetene kunne ha søkt unntak fra et EU-direktiv som gjør at Eksportfinans har fått mye mindre handlingsrom til å håndtere store kunder.

Nå har de to næringsorganisasjonene samarbeidet om å få utarbeidet to uavhengige utredninger for å avklare norske myndigheters handlingsrom rundt Eksportfinans. Begge utredningene konkluderer med at det er mulig å gi Eksportfinans varig unntak fra det nye EU-direktivet.

- Ikke reelt mulig

Finansdepartementet uttalte i en pressemelding 19.oktober at det hverken er "reelt eller formelt mulig" å gi Eksportfinans varig unntak fra de nye EU-reglene om store engasjementer utover de overgangsreglene som myndighetene nå har forlenget ut 2012. Departementet vil nå gå nøye gjennom rapportene før de kommenterer dem.

— Eksportfinans har måttet stenge finansiering for sine 8- 10 største kunder. I dag er det en rekke kontrakter, som under normale forhold ville blitt finansiert av Eksportfinans, som nå ikke har finansiering. Nå er vi i et kaos som Regjeringen har skapt fordi de har unlatt å søke unntak fra EU-direktivet, sier direktør Knut Sunde i Norsk Industri.

Eurokrisen

Sunde påpeker at det er en rekke kontrakter som er kommersielt sunne som man nå ikke vet hvordan skal finansieres. Både rederier og verft er i et vakuum som oppstår mens en bankkrise seiler opp i Europa, påpeker Sunde.

Grunnen til at Rederiforbundet og Norsk Industri bestilte to utredninger, er at de mistenkte at Regjeringens håndtering var helt feil, ifølge Sunde. Utredningene dokumenterer at andre land i EU har gjort endringer i sine unntak fra direktivet lenge etter at de ble medlem. Det medfører altså ikke riktighet når norske myndigheter hevder at det er for sent å gjøre unntak for Eksportfinans, ifølge Sunde.

Både Sunde og adm. direktør Gisele Marchand i Eksportfinans påpeker at det nå ikke er mulig for Eksportfinans å låne ut mer enn 1,3 milliarder kroner. Det kommer søknader som er langt større.

— Nå arbeides det med en oppkapitalisering av Eksportfinans. I dag er Staten og 26 banker eiere. Jeg ønsker ikke å spekulere i om det er mulig å få til dette, sier Marchand.