Totalt skal Schibsted redusere den såkalte kostnadsbasen i virksomhetsområdet Mediehus Skandinavia med 190–210 millioner kroner. Det er deler av dette kostnadskuttet som skal komme som følge av at antall årsverk blir redusert med 160-200.

Tiltakene retter seg mot virksomheten i Media Norge-selskapene og VG i Norge, samt virksomhetene i Sverige, Aftonbladet spesielt. Bare i VG og Media Norge ventes ordningen med tilbud om gavepensjon til ansatte som fyller 62 år i årene frem til 2014 å redusere kostnadsbasen med mellom 70 og 90 millioner kroner når 100–120 årsverk forsvinner.

Les også:

— God og attraktiv

Media Norge er eierselskapet til Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Finn.no.

— Dette er en god og attraktiv ordning for de av våre medarbeidere i denne gruppen som ønsker å fratre. Vi må hele tiden jobbe hardt for å tilpasse oss de store strukturelle endringene i mediebransjen. Vi opplever i dag gode resultater i våre norske aviser, noe som gjør det mulig å tilby attraktive og frivillige avgangsordninger, sier konsernsjef Didrik Munch i Media Norge.

I Sverige skal kostnadene reduseres med om lag 150 millioner svenske kroner, med full effekt i 2013. Her skal de øvrige årsverkene kuttes, mellom 65 og 85 i Aftonbladet alene. Avisen må stå for 100 millioner svenske kroner i kostnadskutt.

- Forblir størst

Til tross for kuttene bedyrer Aftonbladets ledelse at det er dette som skal sikre avisens posisjon som størst i Sverige i årene som kommer.

— Aftonbladet er i dag størst i alle kanaler. Vi gjør denne endringen for å være størst også i fremtiden. Ved å gjennomføre tiltak nå får vi mulighet til fortsatt å være offensive og utvikle tilbudet til lesere og annonsører, sier administrerende direktør Anna Settman i Aftonbladet.

Restruktureringskostnadene er beregnet til rundt 200 millioner norske kroner, som antas å bli belastet regnskapet for fjerde kvartal i år.