Skuldar DNO for aksjetabbe

Petrolia krev svar på kven i DNO International som avgjorde sal av aksjane i Det Norske Oljeselskap i august. Ein halv milliard tapt for aksjonærane, meiner Petrolia.