I forkant av EU-toppmøtet torsdag og fredag snakkes det mye om bankunion, felles gjeldsansvar og større EU-kontroll over medlemslandenes budsjetter.

Men Monti frykter trolig at det tar for lang tid å få på plass disse løsningene, og at Italia vil bli straffet av finansmarkedene allerede mandag morgen dersom EU-lederne ikke klarer å finne gode løsninger også på kort sikt.

Italias akutte problem er nemlig at det blir stadig dyrere for landet å låne penger i markedene for å betale gjeld. Monti mener EU nå må gjøre bruk av milliardene i sitt nye redningsfond for å redusere landets lånekostnader.

Men for Tyskland er det neppe aktuelt med nye redningspakker nå. Statsminister Angela Merkel avviste onsdag på nytt såkalte euroobligasjoner, som vil innebære at eurolandene garanterer for hverandres gjeld.

Italias gjeld på 120 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) er sammen med vedvarende svak økonomisk vekst blant landets store bekymringer.

Viktigste land?

Financial Times' kommentator Peter Spiegel mener det gir mening at Merkel ønsker å få på plass nye måter å styre euroen på før man bruker enda mer penger på å redde vaklende banker og stater som sliter med høye lånerenter. Men uten også kortsiktige løsninger er det ikke sikkert euroen lever lenge nok til å få nyte godt av nye styringsverktøy.

— Ikke for noe land er dette tydeligere enn Italia, muligens det viktigste landet i krisen: det er for stort til å kunne reddes, og hvis det faller sammen, kan det bety slutten for euroen, skriver han onsdag.

For å overbevise sine EU-partnere om at Italia mener alvor med sine sparetiltak og ikke fortjener markedets hardkjør, fikk Monti vedtatt sin omstridte arbeidsmarkedsreform i nasjonalforsamlingen onsdag.

- Holdninger må endres

Montis forslag er ment å ta hensyn både til fleksibilitet og sikkerhet. Det innebærer at arbeidsgivere skal oppmuntres til å ansette arbeidere, men også at det skal være enklere å sparke folk i nedgangstider. Lærlingstillinger for unge er et annet tiltak.

— Vi forsøker å beskytte mennesker, ikke jobbene deres, sier økonomiprofessor Elsa Fornero, som nå er Italias arbeidsminister.

— Folks holdninger må endres. Arbeid er ikke en rettighet - man må gjøre seg fortjent til det, også gjennom å ofre noe, sier hun til avisen Wall Street Journal.

Flere faretegn

Regjeringen i Italia har tilbudt verdens eldste bank Banca Monte dei Paschi di Siena totalt 25 milliarder kroner i lån og refinansiering av et tidligere lån for å nedbetale gjeld. Onsdag kunngjorde banken at den må kvitte seg med 4.600 ansatte og stenge 400 filialer innen 2015.

I likhet med Italia frykter også Spania at landet skal få behov for en økonomisk redningspakke og havne i samme båt som Hellas, Irland og Portugal. Foreløpig har Spania fått inntil 750 milliarder kroner i hjelp til landets banker, men onsdag advarte statsminister Mariano Rajoy om at økonomien ikke vil være i stand til å holde det gående særlig lenge med dagens rentenivå. Spanske institusjoner er allerede utestengt fra finansmarkedene, ifølge Rajoy.

Onsdag sa også den spanske sentralbanken at landets økonomi har krympet i et raskere tempo i andre kvartal enn den gjorde i årets første tre måneder.