Kontroller av serveringssteder langs feriekysten viser regnskapssvikt hos 80 prosent av de kontrollerte. Alt tyder på at forholdene i bransjen er langt verre enn i Oslo, mener kontrollørene i Skatt øst.

«Hvit kyst» kaller skatteetaten kontrollaksjonen mot serveringssteder langs Oslofjordens østside i Akershus og Østfold. I juni sjekket de serveringssteder i byer og tettsteder fra Drøbak til Halden, steder som har stor omsetning når folk reiser på blant annet båtferie langs kysten.

- Resultatet i sommerturistløypa er nedslående, sier seksjonssjef Bjørn Marhaug i Skatt øst.

Ikke gøy på landet

Kontrollørene har gjentatt metodene fra en tilsvarende aksjon i Oslo i fjor. Ansatte i etaten reiser ut på hvert enkelt sted. De bruker øyne og ører, og tar seg et lite måltid. Etterpå sjekker de om betalingen for mat og drikke kan gjenfinnes i serveringsstedet kassaoppgjør.

- Vi har funnet feil og mangler ved 80 prosent av stedene. Dette er betraktelig verre enn tilsvarende funn i Oslo i fjor.

Da oppdaget vi brudd på regnskapsloven i overkant av halvparten av utestedene. Vi tror ofte at storbyene er verst, men det kan se ut til at det ikke stemmer. Dette er overraskende, sier Marhaug.

Han understreker at de har samarbeidet med politiet for å plukke ut de kontrollerte stedene, slik at utvalget ikke er tilfeldig. - Vi vil unngå unødvendige kontroller.

Enkelte steder har kontrollørene sett at penger havner på et ølglass når de betaler, uten at summen slås inn i kassen.

- Nesten tre av fire steder har mangelfulle dagsoppgjør. Her kan det være differanser mellom oppbevart kontantbeløp i kassen og det salget som er registrert i kassen. Noen steder slås ikke salget inn fortløpende, eller det registreres ikke i det hele tatt. Når bedriften har manglende kassakontroll, kan dette også være et signal om at ansatte får svart lønn, sier Marhaug.

Seniorrådgiver Kristina Vethe er en av de 30 skatteansatte som var med på aksjonen. Hun understreker at det er forhold som er vanskelig å kontrollere.

- Kassaapparater er lette å manipulere, nesten som å programmere en datamaskin for dem som kan slike operasjoner, sier Vethe.

Hun imøteser med glede en ny lov om kassaapparater som er under utarbeidelse i departementet. Forslaget har vært på høring.

Vanker bøter

Minst 18 av de kontrollerte stedene i Akershus og Østfold blir politianmeldt, men det antallet kan øke. Seksjonssjef Bjørn Marhaug varsler allerede nå et omfattende bokettersyn hos flere. Da kan det bli snakk om tilleggsskatt og etterbetaling av moms.

Riset bak speilet er også tvangsmulkter på 860 kroner pr. dag inntil pålegg er fulgt opp. Beløpet er begrenset oppad til én million kroner.

Stakk fra kontroll i Tønsberg

Forholdene i serveringsbransjen er ikke bedre om du tar turen på vestsiden av Oslofjorden. Da Skatt sør gjennomførte kontroller i Tønsberg-området nylig, forsvant ansatte fra tre av stedene da de skjønte at det var kontroll.

Ved hele 25 av 29 kontrollerte steder var det feil og mangler i rutiner for registrering av omsetning på kassaapparatene. Her brukte man også metoden ved å kjøpe mat og drikke for å sjekke om den ble slått inn i kassen. Nesten halvparten av stedene bommet på denne testen, og kjøpet kunne ikke gjenfinnes.

Da man sjekket de ansatte på stedene, var bare én av to innmeldt i arbeidstagerregisteret. Mange manglet arbeidskontrakt, og et stort antall kunne heller ikke vise frem gyldig identitetspapirer.

Bare i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme endte kontrollen med ti politianmeldelser. Flere av virksomhetene vil få et fullt bokettersyn.