Gigantselskaper som Hewlett-Packard, Procter & Gamble og Starbucks, som nylig etablerte seg i Norge, melder at Europa-effekten vil påvirke dem betydelig.

Det viser en fersk undersøkelse fra nyhetsbyrået Thomson Reuters. I løpet av de neste ukene kommer resultatene for andre kvartal, og markedet forbereder seg nå på resultater lavere enn hva man til nå har forventet.

– Europa er et tøft sted å gjøre forretninger akkurat nå, uttalte Hewlett-Packard-sjef, Meg Whitman i mai.

Følg oss på Facebook!

Svekket konkurranseevne

Et eksempel er bilprodusenten Ford. Opprinnelig forventet man et tap på omkring 190 millioner dollar, nå ser det ut til at tapet vil bli tre ganger så stort. Svak europeisk etterspørsel får skylden.

Undersøkelsen er gjort blant 85 av de største amerikanske selskapene som forventer dårligere inntjening enn først forventet. Den forteller at usikkerhet rundt valutakursbevegelser som følger av eurokrisen, samt økt global risiko i kjølvannet av at pengeunionen nå vakler, er hva som skaper mest bekymring.

At euroen har svekket seg 5,2 prosent mot den amerikanske dollaren i løpet av det andre kvartalet av 2012, gjør ikke saken bedre for amerikanske selskaper. De opplever nå svekket konkurranseevne mot sine europeiske konkurrenter.