Rentekuttet var ventet.

Europeiske børser steg i timene før beslutningen til Den europeiske sentralbanken (ESB) ble kjent.

Den viktigste begrunnelsen for å øke renten er å stimulere til ny økonomisk vekst. Gjeldskrisen i Sør-Europa og Irland har drevet eurolandene inn i økonomisk stagnasjon og rekordhøy arbeidsledighet. Ledigheten i de 17 eurolandene i EU har passert 11 prosent.

Vil holde norsk rente uendret

Renteøkningen fører neppe til lavere norske renter. På sitt rentemøte i juni besluttet Norges Bank å holde renten uendret på 1,5 prosent, men antydet samtidig en mulig renteøkning i første halvår neste år.

— Når ESB kutter renten er det blant annet for å styrke banknæringen i eurolandene og redusere deres renteutgifter, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til Aftenposten.Han peker på at rentekuttet er et signal om at sentralbanken er rede til å gjøre sitt for å sikre utviklingen i eurosonen.

Venter nytt «angrep» på norske kronen

— Dersom dette skaper økt tillit i finansmarkedene og lavere risikopåslag, kan det føre til at Norges Bank vil heve renten tidligere enn den har sagt, sier han.

Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra-Gruppen tror Norges Bank kommer til å sette ned renten, men det skjer ikke før sentralbanken blir tvunget til det.

-Etter et europeisk rentekutt tror jeg at det ligger an til et nytt angrep på den norske kronen til høsten. Da vil Norges Bank bli tvunget til å reagere i form av et rentekutt, sier han.