- Overstiger 1000 milliarder

Regjeringen bruker for første gang over 1000 milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år, melder NRK.