• Uten at vi hadde en arbeidsdeling med virksomhetene våre i Polen og India, kunne vi aldri vokst så mye her i Bergen, sier gründeren og forleggeren Arnstein Bjørke. Her sammen med kompanjongen Arno Vigmostad hos Fagbokforlagets digre lager på Minde. FOTO: Jan M. Lillebø

Reagerer når middeklassen berøres

Fagbokforlaget i Bergen har 40 ansatte i Polen og seks i India. - Hvorfor er det ikke like akseptabelt å kjøpe tjenester fra India som det er å kjøpe klær, biler og elektriske dingser, spør Arnstein Bjørke. Han er vossingen i duoen bak Norges fjerde største forlaghus.