Økte husleien og utnyttet arealet bedre

Oddvar Jakobsen, som sammen med Jarle Nordnes, kjøpte Tennis Paradis for 40 millioner kroner, mener at de straks økte verdien ved enkle grep.