• NY SJEF: Dagfuinn Neteland blir ny toppsjef i Fjord1. FOTO: ØRJAN DEISZ

Blir ny sjef i Fjord1

Dagfinn Neteland (54) blir ny toppsjef i Fjord1-konsernet.