Hun opplyser at mange norske bedriftsrepresentanter ikke tar med seg nettbrett eller smarttelefoner som kan koble seg på trådløse nettverk i Kina.

- Dette skyldes frykt for informasjonssikkerheten og IKT-kriminalitet.

- Er det ikke da bekymringsfullt at norske sikkerhetsmyndigheter ikke fører tilsyn med Telenors bruk av det omstridte kinesiske selskapet Huawei når de bygger ut mobilnettet i Norge?

- Jeg har tillit til at Telenor, som en stor aktør, har tatt de nødvendige forholdsregler. Jeg vet at de har gjort vurderinger når det gjelder trusselbildet, sier Beitland, som opplyser at Telenor er blant medlemsbedriftene i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Best på sikkerhet

Hun sier at hun er mer bekymret for den generelle bevissthet rundt informasjonssikkerhet i norsk næringsliv, og da spesielt i små og mellomstore bedrifter.

- Forsknings— og utviklingsbedrifter og større virksomheter er mest utsatt, men er også best på sikkerhet, sier Beitland.

Hun peker på at NSRs mørketallsundersøkelse for 2012 viser et økende gap mellom trusler og sikkerhetstiltak, parallelt med at IT-avhengigheten øker.

- Norske virksomheter, særlig ledere, mangler kunnskap om informasjonssikkerhet og har ikke oversikt over trusler og hendelser.

Dette kan forklare at mange virksomheter ikke har tatt i bruk tilgjengelige sikkerhetstiltak og heller ikke har fokusert på sikkerhetskultur, sier Beitland.