Gjennomsnittsbeløpet i de anmeldte sakene er 178.000 kroner, men også de minste sakene tas alvorlig av etaten.

– Vi prioriterer de største sakene til politiet, men krever pengene tilbake i alle trygdemisbrukssaker. Også personer som har svindlet mindre beløp, risikerer politianmeldelse, sier Nav-direktør Joakim Lystad.

Nyutnevnt arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) varsler at de som svindler Nav ikke kan føle seg trygge og at Regjeringen i høst kommer med flere forslag som skal effektivisere jakten på juksemakerne.

– Trygdesvindel er alvorlig økonomisk kriminalitet og misbruk av fellesskapets penger, sier Huitfeldt.

Blant de varslede tiltakene er større adgang for Nav til å hente informasjon og en presisering av hvilke regler som gjelder for samkjøring av offentlige registre.

Siden 2010 er antall anmeldelser for svindel med sykepenger doblet og ligger på 79 saker så langt i år. Nav har anmeldt 29 tilfeller av svindel med uførepensjon, mens brorparten av både sakene – og pengene som er utbetalt – gjelder svindel med dagpenger og arbeidsavklaringspenger.