Organisasjonen anslår en vekst i detaljhandelen neste år på 5 prosent, det samme som ser ut til å bli fasiten for 2012. Virke mener optimismen som råder blant medlemsbedriftene mot slutten av 2012, avspeiler tegnene til økonomisk bedring internasjonalt.

— Men fortsatt holder forbrukeren litt igjen, så det er ikke snakk om noen kjøpefest, sier sjeføkonom Lars Haartveit i Virke.

Prognosene organisasjonen har jobbet fram, viser at det er varegruppene byggevarer/jernvarer og møbler/interiør man har størst forventninger til med vekstanslag på henholdsvis 8 og 6 prosent. Det skulle bety at nordmenn kommer til å prioritere fornyelse på hjemmebane på bekostning av sportsutstyr, klær og sko, hvor vekstanslagene ligger på 4 prosent.

Administrerende direktør Vibeke Madsen melder dessuten om bedrifter som trenger flere folk. Ni av ti ledere i Virkes medlemsbedrifter sier de vil ansette flere eller beholde dagens bemanning neste år. Bare en av ti varsler nedbemanninger.

— Det er flere år siden vi har sett så gode tall i medlemsundersøkelsene våre. Med Norges svært lave arbeidsledighet vil vi være helt avhengig av arbeidsinnvandring for å sikre videre økonomisk vekst, sier Madsen.