Statoils driftsresultat for 2011 var 211,8 milliarder. Dette er en 54 prosent økning sammenlignet med året før da driftsresultatet var 137,3 milliarder.

— Statoil leverte et rekordhøyt økonomisk resultat, forbedret sikkerheten ytterligere og tok viktige strategiske skritt i 2011, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Nye funn

Produksjonen for 2011 var i tråd med forventningene. Statoil fullførte 41 letebrønner i 2011 og 22 av disse er funn.

— Vi har oppnådd sterke leteresultater i 2011, og har økt Statoils ressursbase med mer enn 1 milliard fat. Funnene i Nordsjøen og i Barentshavet bekrefter potensialet til norsk sokkel, sier Lund.

Aller øverst på Statoils skryteliste for i fjor står Aldous-funnet i Nordsjøen. Sammen et funn gjort på norsk sokkel av andre ble dette verdens største oljefunn til havs i 2011.

For første gang på ti år oppnådde Statoil å få en ressurstilvekst som var like stor som selskapets produksjon. Tre fjerdedeler er resultat av tiltak for økt utvinning i eksisterende felt

Nøkkeltall for fjerde kvartal:

  • Driftsresultatet for fjerdekvartal 2011 var 60,7 milliarder kroner. Dette er en 42 prosents økning sammenlignet med fjerdekvartalsresultatet i 2010 da det var på 42,8 milliarder kroner.
  • Omsetningen var på 173,9 milliarder i 2011. Det er en økning på 22 prosent.
  • Økningen skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspris og en gevinst ved salg av eierandeler, hovedsakelig i Gassled, på 8,5 milliarder kroner. Lavere salgsvolumer både for væsker og gass, samt økte driftsutgifter motvirket delvis økningen i driftsresultatet, skriver Statoil i pressemeldingen.

Nøkkeltall for 2011:

  • Statoils driftsresultat for 2011 var 211,8 milliarder. Dette er en 54 prosent økning sammenlignet med året før.
  • Omsetningen var på 645,6 milliarder, en økning på 23 prosent.
  • Statoil betalte 112,6 milliarder kroner i skatt i 2011, sammenlignet med 92,3 milliarder kroner i 2010. Statoil vil fortsette utviklingen av den store porteføljen av leteandeler og forventer å ferdigstille omkring 40 brønner i 2012. For perioden etter 2012 har Statoil ambisjon om å oppnå en egenproduksjon på over 2,5 millioner fat oljeekvivalenter i 2020.