Elkem investerer i Svelgen

Det skal investerast over 30 millionar kroner i eit nytt anlegg for støyping ved smelteverket i Svelgen.