Satsing på Rimi, ombygging av butikker og en sjef som gikk «under cover» – ingenting ser ut til å virke for Rimi-eier Ica.

Den svenske dagligvarekjeden la onsdag frem tall for første kvartal, og disse viser ytterligere at det er langt frem.

De norske butikkene falt med 10 prosent i salg, målt i svenske kroner. I lokal valuta var tilbakegangen på 2,6 prosent.

Samtidig tapte de 204 millioner norske kroner. Dermed nærmer de seg et tap i Norge på 2 milliarder kroner i løpet av drøye tre år.

Preger hele konsernet

Ifølge den svenske konsernsjefen Kenneth Bengtsson er det det harde prispresset i Norge som er hovedårsaken til de dårlige resultatene her i landet.

I tillegg er det økte kostnader for flere av de egeneide butikkene samtidig som de bygger om en rekke Rimi-butikker.

Resultatet i Norge er så dårlig at det preger hele konsernets resultat.

Håp for Rimi?

Den nye ombygde kjeden Rimi er imidlertid den svenske dagligvarekjedens eneste håp her i Norge.

Tall fra The Nielsen Company tidligere i år viste at kjeden kan ha nådd bunnen.

Fallet i markedsandeler har stoppet opp.

— Vårt nye Rimi-konsept fortsetter fremgangen, og økte med åtte prosent i første kvartal sammenlignet med første kvartal 2010. I løpet av første kvartal ble ytterligere 50 butikker konvertert til det nye konseptet, og det var totalt 234 nye Rimi-butikker ved kvartalets utgang. 40 butikker til skal konverteres i løpet av året, skriver Bengtsson i kvartalsrapporten.

Mini-Rimi

I tillegg til tilbakeføring av Rimi-butikkene, får Ica en ny kjede, såkalte mini-Rimi. Dette er siste spiker i kisten for Ica Nær, en nærbutikk som er blitt slaktet av kundene og dermed tapt markedsandeler så det svir for Ica.

Mens Ica Nær har vært et lite supermarked, med priser deretter, vil mini-Rimi basere seg på Rimis lave priser.

Ica-konsernet

1. kvartal, i millioner kroner 2011 2010
Driftsinntekter 4308 4790
Driftsresultat 204 67
Resultat før skatt Oppgis ikke