Gerdt Larsen tapte igjen mot staten

Ankesaken mot staten om erstatning for kursfall på 1,2 milliarder kroner i DNO ble forkastet av Borgarting lagmannsrett.