Hovedregelen for ligningsverdi for primærboligen, det vil si boligen du selv daglig bor i, er at denne ikke skal overstige 30 prosent av markedsverdi. Det skriver adressa.no.

Høsten 2010 ba Skatteetaten alle boligeiere om å fylle ut opplysninger om boligareal, boligtype og byggeår. Det er disse faktorene som utgjør ligningsverdien til slutt. Vanligvis vil ligningsverdien ligge på rundt 25 prosent av markedsverdien.

Skattebetalerforeningen svarte på lesernes spørsmål om selvangivelsen sist tirsdag. Les svarene her!

Kan være feil

Hvis du ennå ikke har fylt inn opplysningene, beregner Skatteetaten verdien ut fra skjønn. Denne beregningen kan imidlertid være feil, noe som i verste fall kan føre til at du betaler for mye skatt. Har du ikke fylt inn opplysningene, kan dette gjøres under post 5.0 – «Tilleggsopplysninger».

Nytt av året er at opplysningene om boligen er forhåndsutfylt. Er det feil her, kan du rette opp disse under «Grunnlag for ligningsverdi, post 4.3.2 – bolig – boligselskap» Skattekalkulatoren på Skatteetaten.no kan brukes for å beregne ligningsverdi.

Dokumentér feilverdi

Hvis opplysningene stemmer, men du mener ligningsverdien er høyere enn 30 prosent av markedsverdi, må du melde fra om dette. Du må da dokumentere verdien enten gjennom takst, verdivurdering av eiendomsmegler eller observerbar markedsverdi på omkringliggende boliger.

Husk at ligningsverdien blir justert etter den generelle prisstigningen i området du bor i. Dermed er det sannsynlig at boligverdien på selvangivelsen er høyere for fjoråret enn året før.

Betaler mer for fritidsbolig

Ligningsverdien av sekundærbolig vil være høyere enn primærboligen, men skal ikke overstige 60 prosent av markedsverdi. Som sekundærbolig regnes bolig du ikke bor i selv og fritidsbolig som er regulert som helårsbolig, typisk hytte og bolig til utleie.