I dag er den store bli-med-pappa-på-jobb dagen. Streikestengte skoler og barnehager landet over skaper plunder og heft for foreldre.

Det finnes ingen lovregler som regulerer foreldrenes rettigheter ved stengte skoler eller barnehager. Dermed kan ikke foreldre kreve å ta ut fri hverken med eller uten lønn grunnet manglende barnepass, dersom dette ikke skyldes sykdom.

Et lite plaster på såret er at foreldrebetalingen skal reduseres for dem som rammes.

— De som har unger i barnehage og skolefritidsordning skal selvsagt ikke betale for de dagene ungene må holdes hjemme, understreker fagdirektør Terje Kili i Forbrukerrådet til Aftenposten.no.

— I utgangspunktet er dette en avtale mellom kommunen og de enkelte foreldre. Det er gjort et vedtak om at du har plass i en barnehage, mot at du betaler et pengebeløp. Når du ikke lenger får den ytelsen, skal du heller ikke betale noe. Kommunen sparer penger de dagen det er streik. Da er det naturlig at pengene kommer i retur til innbyggerne i kommunen.

Pengene tilbake i høst

I Drammen har fem barnehager og seks skoler vært stengt siden 24. mai. I dag stengte 15 nye barnehager og i morgen stenger ytterligere en barnehage og ni skoler dersom ikke partene kommer til enighet. Nesten 2000 barnehagebarn i byen er rammet. Også 11 skolefritidsordninger i kommunen er stengt fra og med i dag.

HR-direktør Kirsti Aas Olsen i Drammen kommune lover at foreldrene vil få pengene tilbake.

— Vi hadde tilsvarende situasjon for to år siden. Da ble pengene betalt tilbake i september. Dette skal skje uten at foreldre behøver å søke om refusjon, sier Olsen.

Kili i Forbrukerrådet forventer at andre kommuner legger seg på samme linje som Drammen.

- Vi hadde en sak i 2010 der en kommune la opp til at foreldre selv måtte søke om å få tilbakebetalt penger. Men det er kommunen som har greie på hva dagsprisene er. Det er de som står nærmest til å betale, og som bør yte den servicen til innbyggerne, mener Kili.

Ikke krav på fri fra jobb

Med unntak av SFO- og barnehagerefusjon, er det svært lite du kan kreve sier Kili.

— Vi har fått en del spørsmål om man kan kreve fri fra jobb for å passe egne barn i forbindelse med streik. Det kan man ikke. Arbeidsgver skal ikke stå ansvarlige for problemer du har fordi du har barn i barnehage. Men det er vanlig å forvente en viss fleksibilitet fra abreidsgivers side, mener Kili.

Advokatfullmektig Iuliana Pedersen har tidligere fortalt Aftenposten.no at foreldre i utgangspunktet ikke har rett til fri, hverken med eller uten lønn, for å passe på barna når dette ikke skyldes sykdom.

— Man kan enten avspasere, bruke feriedager, eller få velferdspermisjon med eller uten lønn. Men i alle disse tilfellene er foreldrene avhengige av at arbeidsgiveren faktisk aksepterer dette, sier advokatfullmektigen i Storeng, Beck og Due Lund.