– Et godt resultat i krevende omgivelser, skriver lakseprodusenten Lerøy Seafood i rapporten for fjerdekvartal 2011, som ble fremlagt torsdag morgen.

Lakseprisen er halvert fra toppnivåer over 40 kroner i 2010, til like over 20 kroner i fjor.

Samme vei har det gått for Lerøy-aksjen, som ble mer enn halvert i verdi i løpet av 2011. Til sammenligning falt hovedindeksen på Oslo Børs rundt 12 prosent.

– Nedgangen i driftsresultatet kommer som følge av vesentlig lavere prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter, atlantisk laks og ørret, samt noe høyere uttakskost, skriver Lerøy-ledelsen.

Fra fiskeslakeriet til Lerøy Fossen på Osterøy.
FOTO: MARIT HOMMEDAL/SCANPIX

Halvparten av Lerøy-salget går til EU, mens Norge står for omtrent 20 prosent. 11 prosent gikk i fjor til Asia og Stillehavsområdet.44 prosent av inntektene kommer fra hel laks, mens 28 prosent kommer fra bearbeidet laks.

Her er Lerøys nøkkeltall:

Lerøy Seafood Group
Årsresultat i mill. kroner 2011 2010
Driftsinntekter 9177 8888
Driftsresultat (EBITDA) 1485 1806
Resultat før skatt 535 1941

Marine Harvest, som er verdens største lakseoppdretter, leverte sine regnskapstall for to uker siden. Der var det et lite fall i omsetningen, og et stort fall i overskuddet. Marine Harvest-aksjen, hvor John Fredriksen eier mest, ble mer enn halvert i løpet av fjoråret.

Sildebonanza

Norway Pelagic, som selger makrell, sild og andre typer hvit fisk, økte omsetningen med rundt 38 prosent fra 2010 til 2011.

Mye skyldes kraftig prishopp på sild (opp 50-75 prosent). Dette kommer av at kvotene ble redusert med rundt 34 prosent fra 2010 (fra rundt 890.000 til 590.000 tonn) for norske fartøy.

— Norway Pelagic rapporterer et 4. kvartal med god marginutvikling på sild. Dette har sammenheng med at det er de mest kvalitetsbevisste og betalingsvillige markedene som opprettholder sin kjøpekraft når kvotene blir redusert. Vi vil satse på å videreutvikle vår posisjon i disse markedene, sier konsernsjef Tor Vikenes i Norway Pelagic i børsmeldingen.

Dette vil fortsette, også utover senvinteren:

— Markedsmessig forventes det fortsatt høye priser på sild i forhold til lave kvoter, mens prisen på makrell forventes stabil, skriver Vikenes.

Likevel fikk aksjen juling i fjor - ned 44 prosent.

Danskene frykter for sildebordet

Økonomisk uro i Europa og andre deler av verden bekymrer ikke:

- Konsum av fisk er lite påvirket av finansiell uro.

Hvis du tror at det meste av selskapets sild og makrell havner på norske tallerkener, må du tro om igjen. Hovedmarkedet for makrell, er Japan. Silden selges til Russland og Øst-Europa, men tidligere også til Nigeria og andre afrikanske land.

Sild på dansk vis, servert av Statholdergaarden i Oslo.
FOTO: KNUT SNARE

Bare i de tre siste månedene av fjoråret solgte Norway Pelagic fisk for 719 millioner til Japan og Fjerne Østen, og omtrent like mye til Europa og Russland. Afrika-salget ble imildertid redusert til 1 million kroner, mot 106 millioner i samme periode i 2010. Danskene kjøper også mye norsk sild, og forbereder seg nå på prishopp på kryddersild, karrisild og marinert sild når det skal handles inn til de tradisjonelle påskebordene.

– Det er stor etterspørsel etter norsk sild i Russland, Polen og Sverige, ja selv et land som Nigeria importerer norsk sild. Alle vil ha sild, og da går det galt med prisene. Forbrukerne må regne med voldsom prisøkning., sier hun til DR Sjælland, ifølge NTB.

Norway Pelagic
Årsresultat i mill. kroner 2011 2010
Driftsinntekter 3638 2634
Driftsresultat (EBITDA) 117 138
Resultat før skatt 83 118

Disse tallene er justert for overtagelsen av virksomhet fra Austevoll Fisk AS, Emy Fish AS og Brødr Myhre AS, slik at de blir mest mulig sammenlignbare.

Svakere for Austevoll

Austevoll Seafood hadde et svakere år i fjor enn året før. Årsaken er blant annet at selskapet solgte unna betydelige deler av virksomheten i løpet av fjoråret.

Austevoll driver i hovedsak produksjon og salg av laks og ørret, men nesten 20 prosent av omsetningen kommer fra fiskemel og fiskefòr.

Her er nøkkeltallene:

Austevoll Seafood
Årsresultat i mill. kroner 2011 2010
Driftsinntekter 12.162 12.745
Driftsresultat (EBITDA) 2046 2541
Resultat før skatt 772 2225

Austevoll-aksjen falt 58 prosent i løpet av 2011.