Kulturkomiteen i det britiske parlamentet som har gransket avlyttingsskandalen, mener Murdoch bevist har lukke øynene for den praksis avisens journalister har hatt.

Granskerne har avhørt en rekke journalister og redaktører, samt politfolk og advokater som har representert ofrene for telefonavlyttingsskandalen.

Komiteen skal ha vært splittet i sitt syn på den endelige versjonen av sin rapport. Høyresiden i Parlamentet mener rapporten har en politisk slagside, som de ikke kan stå inne for.

Beklager uretten som er begått

Murdochs medieselskap, News Corp, sier i en uttalelse at de nå vil studere rapporten grundig, men at de vil komme med en uttalelse ganske snart.

De legger imidlertid til at «selskapet ekjenner at det er blitt gjort betydelig urett fra News of The Wordls side, og at de dypt beklager ovenfor alle som har fått sitt privatliv invadert» .

— Krassere kritikk enn forventet

BBCs politiske seniorreporter, Norman Smith, sier til BBC Online at rapporten mye krassere enn han hadde forventet.

Han sier at hovedbudskapet i rapporten faktisk er at Murdoch ikke er en egnet ledet for et slikt mediekonsern.

— Dette er et hard slag mot selve hjertet i Murdoch-imperiet. Her stilles det spørsmål både ved han integritet og ærlighet.

Komiteen startet sitt arbeid i fjor sommer, etter en større avsløring av hvor omfattende telefon-hackingen til News of the World hadde vært.

- Villedet komiteen

Flere av lederne i Murdochs mediekonsern kritiseres i sterke ordelag i rapporten.

Det hevdes blant annet at «selskapet i sin helhet har gjort seg skyldige i å undergrave granskningen», og at de har «gjort mer for å dekke over saken, enn å bidra til å opplyse den».Det konkluderes også i rapporten med at «News of the World og eierselskapet News International har villedet komiteen om det virkelige innholdet i saken, dens omfang og de interne undersøkelser de hevdet å ha utført i forhold til telefonenhackingen».

De mener også at «avisens og selskapets ledelse ikke kan ha fortalt hele sannheten», når de har hevdet at de ikke har visst, og at de burde ha visst om dette var så omfattende som det er blitt hevdet.

Komiteen hevder også at representanter for medieselskapet har forsøkt å undergrave deres arbeid, ved å unnlate å utlevere dokumenter som ville ha hjulpet til med å avdekke sannheten.