Gjennom stillingsannonser i Stavanger Aftenblad utlover flere arbeidsvillige finnerlønn til den eller de som kan bidra til at annonsøren får fast jobb.

Vil betale for jobb

En skriver slik i en annonse: «100.000 kroner til den som kan skaffe meg fast jobb som maskinromsoperatør på rigg.»

En annen er villig til å betale 15.000 kroner i dusør for fast jobb, eller 10.000 kroner for vikarpool med minst 6 måneders varighet.

Den første skriver at han har relevant erfaring, inkludert offshoreerfaring. Den andre har ifølge teksten i annonsen både helseattest og sikkerhetskurs.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook!

Oppsiktsvekkende

— Dette har jeg ikke hørt om, sier regionsleder Terje Seim hos Necon, Norwegian Engineering & Consulting.

Han gir uttrykk for at det kanskje er litt oppsiktevekkende at noen vil betale opp til 100.000 kroner for fast jobb i oljå.

— Det er ikke mangel på ledige jobber, sier Seim som aleine har over 100 ubesatte stillinger i Necon innenfor et bredt spekter funksjoner. Necon leverer ingeniør og prosjektadministrative tjenester innenfor olje og gass, bygg og anlegg samt fornybar energi.

Utfordring å finne folk

— For oss er det en utfordring å finne nok kvalifiserte arbeidstagere, og behovet vil bli større fremover når ny utbygging realiseres. Her er det mange hoder som skal inn, sier han.

— Og det er mange som konkurrerer om de samme hodene, sier Seim.

— I dag er det absolutt arbeidssøkers marked, for her kan man velge og vrake i et stort tilfang jobber.

Vi bruker flere ulike kanaler for å skaffe oss oppmerksomhet, og er også på sosiale medier. Den som er kvalifisert, vil også ha lett for å finne jobb, påpeker regionslederen.

Mange oljeselskap og oljeservicebedrifter støvsuger markedet etter kvalifisert personell. Flere stillinger innenfor flere kategorier er ubesatt fordi det er vanskelig å finne nok folk.

Lett å signalisere interesse

- Er det vanskelig å søke offshore-jobber?

— Nei, det er ikke vanskelig, sier Seim.

På hjemmesiden til Necon står det for eksempel:

«Vi hører gjerne fra deg. Send oss CVen din slik at vi kan se nærmere på om du og Necon passer sammen.»

Aftenbladet har testet nettsiden, og kan slå fast at det bare tar noen minutter å fylle ut kontaktskjemaet der man kan signalisere interesse for å jobbe i selskapet.

CV-en, som er en forkortelse for curriculum vitae og betyr levnetsbeskrivelse, vil arbeidssøkeren vanligvis ha liggende klar, der det står litt om kvalifikasjoner som utdannelse, annen kompetanse og arbeidserfaring. Denne kan lastes opp og legges ved en kort beskrivelse om hva man vil jobbe med, hvor man vil jobbe og vanlige personalopplysninger.

Uvanlig fremgangsmåte

Aftenbladet har vært i kontakt med flere rekrutteringsbyrå som ikke har hørt om at noen vil betale for å få jobb.

Direktør Knut Olav Olsen i Mercury Urval sier det slik: — Dette er uvanlig. Selv om vi rekrutterer på oppdrag fra firma og ikke fra privatpersoner, er dette en utradisjonell måte å gå frem på.

— Jeg har ikke hørt om noe liknende, sier daglig leder i Mosaique Hedhunting, Roar Dybing.

— Arbeidsmarkedet er veldig stramt, og i perioder vet vi nesten ikke hvor vi skal finne folk, sier Dybing som leiter etter kvalifiserte, kompetente arbeidstagere, vanligvis med høyere utdannelse, på vegne av bedrifter.

— Tilgang på jobber for kvalifiserte, er helt gratis, sier direktør i Nav-Rogaland, Truls Nordahl. Han synes dette virker både rart og er uheldig.

— Jeg har ikke vært borti noe lignende, sier Nav-direktøren.