Tirsdag forkastet lagmannsretten anken fra bystyrepolitikeren Jan Sverre Stray (H), som for to uker siden ble siktet for grov korrupsjon og varetektsfengslet. Kjennelsen i lagmannsretten bety at Stray må sitte ytterligere to uker i varetekt.

I kjennelsen kommer det blant annet frem at to ansatte i selskapet Creacon Productions AS, der Stray og hans familie eier en tredjedel av aksjene, «har forklart til politiet at det var siktede som dikterte hva som skulle stå på den endelige fakturaen».

To vitner

Fakturaen står svært sentralt i saken. Stray har i politiavhør forklart at pengene fra de to forretningsmennene var sponsing i forbindelse med et «Arenashow» som Creacon arrangerte i Vestlandshallen i 2012.

Det benekter forretningsmennene, som nylig ble løslatt fra varetekt. Ifølge kjennelsen fra lagmannsretten fikk de først en faktura med vareteksten «Støtte til Arenashow» fra Creacon. Den siktede 60-årige forretningsmannen reagerte på ordlyden fordi pengene etter hans mening ikke var noen form for sponsing.

Fakturateksten skal deretter ha blitt endret til «Consultativ rådgivning vedr. forholdet til motorcrossenteret på Eikås». Det er denne endringen de to Creacon-ansatte har forklart at Stray dikterte.

Stray var fra august 2011 til mars 2013 ansatt som key Account og sponsoransvarlig i søsterselskapet Creacon Entertainment AS, men arbeidet ifølge kjennelsen for begge selskapene med Arenashowet. Produksjonsselskapet som formelt stod bak arrangementet hadde ikke egne ansatte, skriver lagmannsretten.

Stod ikke i programmet

BT har tidligere fortalt at forretningsmennenes selskap, som skulle stått bak den angivelige sponsingen, bare hadde 200.000 kroner i omsetning i 2012. Lagmannsretten bemerker også at de finner det «lite sannsynlig» at selskapet «skulle ha betalt et beløp som utgjør om lag halvparten av hele selskapets omsetning i 2012 til arrangementssponsing».

Retten viser videre til at selskapet heller ikke er oppført som sponsor i programbladet for arrangementet.

Tror ikke på Stray

Lagmannsretten gjør det klart at den siktede forretningsmannen i 60-årene har den mest sannsynlige forklaringen. Blant annet legger de til grunn at han har vært konsekvent, og at han «ved sin forklaring (har) stilt seg selv i et dårligere lys, enn om han hadde bekreftet Strays forklaring om at pengeoverføringen gjaldt arrangementssponsing.»

Lagmannsretten finner det derfor mest sannsynlig at forretningsmennene betalte Stray for at han skulle hjelpe dem med å få til en omregulering, en omregulering som vil mangedoble verdien av eiendommen som de i dag blant annet leier ut til en motorcrossbane.

Stray skal ha arrangert flere møter mellom forretningsmennene og sentrale politikere i kommunen.

Kan bli dømt

Strays advokat, Jon Christian Elden, uttalte i BT mandag at betaling fra forretningsmennene var legitim, fordi Stray ikke hadde noe med den politiske behandlingen av sakene i kommunen å gjøre.

Men lagmannsretten skriver i kjennelsen at det «ikke er noe vilkår etter loven at siktede selv satt i en direkte beslutningsposisjon». De mener at det er «mest sannsynlig at siktede har krevd en fordel som samlet må betegnes som utilbørlig i lovens forstand i anledning sitt verv som bystyrerepresentant».

I en SMS kommentere Elden saken slik:

«Når Stray får forklart seg vil det lagmannsretten begrunner mistanken sin med reduseres, og stray løslates. Faktum som lagmannsretten har funnet å være mistenkelig, har sin naturlige forklaring. Stray har aldri tatt betalt for å være døråpner — selv om det i seg selv ikke ville vært korrupsjon. Politiet skal imidlertid få forklaringen før media.«