I teknologiselskapet Itslearnings lokaler er det lite som minner om at de holder til i det som stadig blir kalt filialbyen Bergen. Herfra styres virksomhet i 12 land. Det bergenske teknologieventyret som forsyner utdanningssektoren med systemer som håndterer lekser, pensumlitteratur, innleveringer og kommunikasjon mellom studenter og lærere, er regnet som et av de 50 raskest voksende i Europa. Danmark var det neste steget som gjør at Itslearning er i ferd med å feste et kraftig grep om det nordiske markedet.

- Om tre-fire år vil vi mest sannsynlig være dominerende i Norden. I tillegg er utviklingen positiv i USA, Frankrike og Tyskland, sier administrerende direktør Arne Bergby. Han er ikke særlig begeistret for diskusjonen rundt filialbyen som har oppstått etter at familien Friele valgte å selge kaffeselskapet.

- Jeg kan forstå at diskusjonen kommer etter at Rieber og Friele kjøpes opp. Men det skjer så mye positivt innenfor fisk, offshore og maritim sektor i tillegg til teknologibedrifter som oss, at jeg føler bilde som skapes blir feil, sier Bergby.

Stabil og høykompentent

- Men er det noe fortrinn for en teknologibedrift å ligge i Bergen?

- Ja, vi har tilgang på høykompetent, stabil arbeidskraft. Vi opplever også at den norske kulturen med å diskutere seg frem til løsninger, er en stor styrke sammenliknet med for eksempel i USA, der refleksjon gjerne blir oppfattet som kritikk. I tillegg har vi en fantastisk by med en unik natur som betyr mer enn mange aner med tanke på å trekke til seg de rette folkene, sier Bergby.

Til Itslearning kommer høyt utdannede fra andre land for å jobbe.

- Vi har folk fra Russland og Polen. De tar med seg familien og kommer hit fordi de ønsker å jobbe i selskapet, sier Arne Bergby.

Risikovillige

Han håper de bergenske pengebingene som fylles opp etter at familiene har solgt sine bedrifter, blir investert i virksomhet som representerer ny vekst.

- Jeg kan forstå at noen vil sikre seg. Men det er viktig for byen at de som sitter på kapital er villige til å satse på noe nytt. Ta Johan Andresen som har utviklet arven etter tobakksimperiet ved å investere betydelige midler i selskaper som trenger risikokapital. Han bør være en modell for flere, fortsetter Bergby.

Med avtalen i Danmark har Itslearning sikret seg kontroll med systemet SkoleIntra som benyttes av alle de danske grunnskolene. I dag utgjør dette en omsetning på 33 millioner norske kroner.

- I Danmark vil vi med dette få 1,5 millioner brukere. Vi ser et betydelig potensial, sier Itslearning-sjefen.