Rekord for Bergen Group

Industriselskapet Bergen Group leverte et rekordresultat med over 400 millioner kroner i overskudd for 2009.