Som NTB skrev tirsdag, mener YS-organisasjonen Parat at norske myndigheter lukker øynene og aksepterer utnytting av ulovlig innleid arbeidskraft på Moss Lufthavn Rygge.

Til NRK opplyser statssekretær Geir Pollestad (Sp) i Samferdselsdepartementet onsdag at departementet vil se på saken.

Like vilkår

— Vi ønsker en sterkere innsats for å kartlegge hva handlingsrommet er, i en næring som er stadig mer internasjonalisert. Det er bra at bransjeaktørene kommer på banen og er opptatt av disse tingene. Det er viktig å sikre like konkurransevilkår, sier statssekretæren.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS mener Ryanairs opptreden kan ødelegge den norske luftfarten.

— Norge har faktisk det beste luftfartssystemet i verden. Dette systemet vil bli rasert dersom dette får bre om seg - flyselskaper som ikke betaler skatter og avgifter og heller ikke lønner de ansatte på et nivå de kan leve av, sier Johansen til NRK.

- Kan ikke konkurrere

Han mener blant annet at Ryanairs skattenivå på 11 prosent i Irland og det at selskapet ikke betaler ut sykepenger, gjør at SAS ikke kan konkurrere på lovlig vis.

Informasjonssjefen i SAS er fornøyd med at Samferdselsdepartementet vil se på saken, men mener det skjer altfor sent.

Ryanair-ledelsen mener Parat fremmer grunnløse påstander og at saken mot selskapet ikke vil føre frem.