• KAN GI LAV OLJEPRIS: Selv uten en ny internasjonal klimaavtale, kan tilgjengeligheten av fornybar energi føre til at oljeprisene blir så lave i fremtiden at mange Statoils planlagte prosjekter ikke vil bli lønnsomme. Bildet er fra Tyskland, hvor snart 30 prosent av energibehovet er dekket av fornybar energi. FOTO: Jan M. Lillebø

Her er Statoils største utfordring

En ny global klimaavtale vil være en trussel mot Statoils lønnsomhet. Men selv uten en avtale kan Statoil og oljenasjonen Norges fremtidige oljeinntjening være truet, mener leder for Norsk klimastiftelse.