«Arbeidsgiverne harrotet bort penger helthinsidig på sokkelen»