• ØNSKER ENDRINGER: Styreleder i Grieg Star, Elisabeth Grieg, har skrevet brev til norsk næringsliv sammen med meteorolog Siri Kalvig og investor Jens Ulltveit-Moe. Der ber de alle virksomheter om å prøve å redusere egne utslipp.

Hun vil ha deg med i kampen for kloden

Skipsreder Elisabeth Grieg oppfordrer både virksomheter og menigmann om å redusere egne utslipp i kampen mot klimatrusselen.