I november og desember i fjor lå rentenivået på italiensk statsgjeld med ti års løpetid på over syv prosent.

Hadde det vedvart over tid, ville landet fått store problemer med å håndtere sin gjeld på 1900 milliarder euro, og lenge var det frykt for at Italia kunne ende i samme situasjon som Hellas.

Også Spania opplevde at rentenivået steg mot tilsvarende høyder.

Friske penger presser rentene ned

Siden det har den europeiske sentralbanken (ESB) pumpet et beløp tilsvarende 8000 milliarder kroner inn i europeisk økononomi, både gjennom billige og langsiktige lån til bankene og støttekjøp av statsgjeld.

Den siste runden ble gjennomført forrige onsdag, da 529 milliarder euro (3900 milliarder kroner) ble lånt ut til europeiske banker i tre år mot en rente på én prosent.

Resultatet har blitt at rentenivået på både italiensk statsgjeld nå har falt under fem prosent for første gang siden august i fjor.

For Spanias del er renten nå på det laveste siden oktober i fjor.

— Lånene fra ESB har bidratt til å bedre hele kurven i markedet. Det er forventning om at bankene vil bruke lånene til å kjøpe statspapirer, slik de gjorde i forrige runde ( i desember, red anm.). Det fører til større etterspørsel etter slike papirer, noe som bidrar til å presse rentene ned, sier makroøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til Aftenposten.no.

- Må skape vekst

Både Italia og Spania har, i likhet med Hellas, lagt vekt på å redusere utgifter gjennom solide kutt i offentlig sektor. Due-Sørensen mener at det lavere rentenivået kan gi lederne i landet en mulighet til å komme komme et steg videre.

- Det som er positivt er at dette kan gi politikere et pusterom. De kan nå jobbe mer med å skape vekst i økonomien, noe det er desperat behov for, sier Due-Andresen.

At økonomien i de søreruopeiske landene er i ferd med å stoppe opp fører til svært høy arbeidsledighet og sosial uro.

I forrige uke kom det ferske tall som viste at over 23 prosent av Spanias innbyggere nå er uten jobb. Samtidig har ESB kommunisert at det ikke vil komme nye gavepakker til pakkene.

— Mange er opptatt av å si at vi nå må se fremover, og det kommer mange fine ord fra politikerne i Brussel. Nå gjenstår det å se hva de faktisk klare å levere, sier Due-Andresen.

Hun mener at til tross for det lavere rentenivået vil bli vanskelig å nå de nye kravene som er varslet fra EU-lederne. Nye regler vil forby landene å ha et underskudd på mer enn 0,5 prosent av statsbudsjettet.

— Vi setter vel størsmålstegn ved hvor realitisk et slikt mål er, spesielt for land som Spania. Det viktigste er å legge til redde for økonomisk vekst, ikke bare kutte, sier Due-Andresen.