Norges Bank setter opp renten

Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.