• FRUSTRERT: Gard Haugland mener at flere av tilsynsorganene har krysset en grense hvor de forsøker å finne feil, fremfor å veilede. FOTO: Adrian Brudvik

Frustrert over 18 ulike tilsyn for reiseliv og restaurant

På en restaurant må ledelsen forholde seg til mange ulike tilsyn. Flere er så omfattende at det ødelegger for småbedrifter, mener NHO-representant og restauranteier.