Disse er aller rikest i Leikanger

Sture Husabø (71) troner på formuetoppen i Leikanger, med 8,5 millioner kroner i formue i 2000.