Samling i lommen

Trenden er klar. Det går mot en sammensmelting av mobiltelefon og lomme-pc-er (PDA). Norske Magcom blir ansett som den beste for enkel bruk.