Siktet eks-megler tilgodesett i testamentet til rik kvinne i 90-årene – med sjefen som vitne

Tidligere i år ble eks-megler Odd Kalsnes siktet av politiet etter å ha fått to millioner for å bistå en rik kvinne i 90-årene.
Politiet mener kvinnen led av alzheimer.
E24 kan i dag avsløre at Kalsnes i fjor ble arving i kvinnens testament, med sjefen og en kollega i Privatmegleren Aveny som vitner.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Frogner, 10. oktober 2019:

Kvinnen i 90-årene går opp de tre trappetrinnene og inn døren på Privatmegleren Avenys kontor ved Solli plass i Oslo. Inne møter hun eiendomsmeglerfullmektig Odd Kalsnes (65), som i flere år har hatt oppdrag for henne.

Det har gått litt over en måned siden kvinnen, som ikke har livsarvinger, signerte et testament. I et av luksusmeglerfirmaets rom, med sjefen og en partner som vitner, skal hun skrive under på et nytt.

Slik blir Odd Kalsnes klientens arving.

Meglertopp i årevis

Gjennom en lang karriere i eiendomsbransjen har Odd Kalsnes blitt omtalt som «stjernemegler» og «champagnemegler» i mediene.

Kalsnes skal ha solgt 375 leiligheter på ett år i 1987, mer enn én om dagen, ifølge Kapital. I 2014 meldte Dagbladet at megleren satte nordisk rekord i kvadratmeterpris på 255.000 kroner. Samme år begynte Finanstilsynet å undersøke Kalsnes.

Saken førte til at Kalsnes i fjor mistet advokatbevillingen og retten til å være ansvarlig eiendomsmegler. Våren 2020 ble han dømt for brudd på eiendomsmeglerloven. Kort tid etter ble han siktet for medvirkning til grov økonomisk utroskap mot kvinnen i 90-årene. Kalsnes nekter straffskyld.

Odd Kalsnes arbeidet som eiendomsmeglerfullmektig ved Privatmegleren Aveny til han i sommer byttet jobb.

I juni dokumenterte E24 hvordan Kalsnes fikk overført penger fra kvinnens konto, som den medsiktede advokaten John Hammervoll styrte. Hammervoll avviser i likhet med Kalsnes at han har gjort noe galt.

Gjennomgang av kontoutskrifter viser at Kalsnes fra 2017 til starten av 2020 fikk betalt to millioner kroner av kvinnen i 90-årene.

Bisto med eiendom og innkjøp

Odd Kalsnes, som ikke har slektsmessig relasjon til kvinnen, har ikke svart på de ni spørsmålene E24 har stilt ham om testamentet de siste tre ukene. Han svarte først dette:

– Så vidt meg bekjent har testator utarbeidet nye testamenter så testamentet som E24 viser til er derfor ikke gyldig.

Etter å ha blitt forelagt de konkrete opplysningene i saken, har han kommet med flere kommentarer.

Timelister viser at Kalsnes i tillegg til eiendomsspørsmål blant annet har fakturert for å ordne «snerydding» og «gartner/vaktmestertjenester», til en sats på mellom 1500 og 2900 kroner timen, pluss merverdiavgift. Han har også bistått med innkjøp av lakseporsjoner og karbonader.

– Siden mitt oppdrag handlet om å «rydde opp» i en eiendomsportefølje var det helt naturlige og eierens ønske at jeg bestilte snørydding og vaktmestertjenester ved behov, sier Odd Kalsnes til E24, som opplyser at han aldri har fakturert for innkjøp av lakseporsjoner og karbonader.

Frem til i sommer var Kalsnes eiendomsmeglerfullmektig i Privatmegleren Aveny. Nå er han partner i Boa eiendom. Den siste tiden har Kalsnes stått oppført i forbindelse med salgsoppdrag verdt minst 70 millioner kroner.

Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalister på e-post sofie.amalie.fraser@e24.no og jonas@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4741381407 eller +4792828316.

Kan få millioner

Da testamentet E24 har ble underskrevet i oktober i fjor, hadde kvinnen i 90-årene en velfylt konto. Utskrifter viser at det sto rundt 6,9 millioner kroner der. Boligen hennes skal i tillegg være ubelånt.

Tidligere i år forklarte John Hammervoll seg for Oslo tingrett i forbindelse med saken hvor han og Kalsnes er siktet. Da anslo han verdien på eiendommen til kvinnen i 90-årene å være mellom 20 og 30 millioner kroner. Advokaten oppga også at Odd Kalsnes har fått i oppdrag å selge den. Det stemmer ikke, ifølge Kalsnes.

Testamentet fordeler kvinnens formue på tre ulike organisasjoner. I tillegg skal en privatperson og Odd Kalsnes få 12,5 prosent hver av verdiene.

Odd Kalsnes er tilgodesett med 12,5 prosent i testamentet som ble signert i oktober i fjor.

Fra slutten av 2016 og frem til høsten 2019 skrev kvinnen i 90-årene under på minst fem andre testamenter. I samtlige var det kun de tre organisasjonene som skulle få penger kvinnen etterlot seg.

Dette bekreftet Hammervolls forsvarer Anders Brosveet i rettsmøtet i Oslo tingrett:

– Sammensetningen av hvem som skulle få arven har vært konstant hele tiden, det har vært en sentral del av det som skulle beskyttes.

«Noen lurer i sivet»

Da Hammervoll og Kalsnes ble siktet for grov økonomisk utroskap mot kvinnen i 90-årene tidligere i år, ble store mengder dokumenter og kommunikasjon beslaglagt av politiet.

E-poster E24 har tilgang til, viser at Odd Kalsnes tidligere i 2019 var opptatt av om ukjente lykkejegere hadde besøkt kvinnen i 90-årene for å lure til seg midlene hennes.

«Åpenbart at noen lurer i sivet der ute», skrev Kalsnes i begynnelsen av mars.

Etter et møte med kvinnen i hennes hjem, ba eiendomsmeglerfullmektigen advokat John Hammervoll om å lage et nytt testament:

«Jeg vil sterkt anbefale at man fornyer testament, fullmakter i løpet av våren. For det kan ha vært noen der og fått underskrifter de ikke skulle hatt».

Les også

Advokat overførte 250.000 fra kvinne i 90-årene til pleier

Tilbakekaller tidligere testamenter

På sensommeren i 2019 varslet Odd Kalsnes på nytt at andre personer var ute etter pengene til kvinnen i 90-årene.

I etterkant av meldingen opprettet hennes advokat, John Hammervoll, enda et nytt testament. Eiendomsmeglerfullmektigen var selv med i møtet som fant sted 26. august 2019.

Av et referat går det frem at kvinnen i 90-årene var tydelig på at det kun var de tre organisasjonene som skulle arve henne.

«[NN] virket innforstått med tildelingen til [organisasjonene] i testamentet. John viste til samtaler med [NN] både tidligere og i senere tid hvor hun bekrefter at dette er hennes siste vilje (...).»

Halvannen måned etter at Kalsnes var til stede mens dette dokumentet ble signert, ble det sjette testamentet underskrevet i lokalene til luksusmeglerfirmaet på Frogner.

Det slår fast at alle de tidligere testamentene tilbakekalles.

– Ikke kjent med testamentet

I det sjette testamentet er for første gang andre enn de tre organisasjonene tilgodesett.

– Så vidt meg bekjent har det vært mange tilgodesette i de testamenter kvinnen har skrevet, fordi hun endret ofte mening og skiftende sympatier, sier Kalsnes, som ikke vil svare på spørsmål knyttet til det aktuelle dokumentet E24 har.

Privatpersonen, som i likhet med Kalsnes skal arve 12,5 prosent av kvinnens formue, ønsker ikke å kommentere saken.

John Hammervoll var med på å starte opp advokatfirmaet Hammervoll Pind i 2014.

John Hammervoll sier til E24 at han ikke visste om møtet hos meglerfirmaet i oktober i fjor, eller at kvinnen i 90-årene opprettet dette dokumentet.

– Jeg har overhodet ikke vært kjent med et slikt testament, sier han.

– Årsaken til at jeg bisto med fem testament som alle hadde likt innhold, var å forhindre at andre kunne sørge for å få inkludert seg urettmessig. Klienten var tydelig på at det kun var de tre organisasjonene som skulle arve henne.

Med sjefen som vitne

Da kvinnen i 90-årene underskrev testamentet i lokalene til Privatmegleren Aveny, var daglig leder Øyvind Meaas til stede.

Sjefen til Odd Kalsnes er i dokumentet oppgitt som det ene av to vitner. Partner Francis Johansson-Merrick er det andre.

De skrev som vitner under på at kvinnen etter deres oppfatning utformet testamentet av fri vilje og at hun var ved full sans og samling i oktober 2019.

Daglig leder Øyvind Meaas og partner Francis Johansson-Merrick i Privatmegleren Aveny.

I forbindelse med etterforskningen av John Hammervoll og Odd Kalsnes har det kommet frem at kvinnen i 90-årene allerede i 2016 ble diagnostisert med alzheimer og langtkommen kognitiv svikt. Før dette hadde en sykepleier beskrevet henne som forvirret, med nedsatt hukommelse og innsikt i egen situasjon, ifølge rettsdokumentene i saken.

Både Hammervoll og Kalsnes har avvist at de har kjent til diagnosen. Lege har vurdert kvinnen i 90-årene til å være samtykkekompetent minst to ganger mens Hammervoll var fullmektig og Kalsnes bisto henne.

Den siste undersøkelsen fant sted halvannen måned før det sjette testamentet ble opprettet.

Les også

Gransket seg selv etter millionoverføringer fra kvinne i 90-årene – fortsatte faktureringen

– Hadde ingen opplysninger

Daglig leder Øyvind Meaas har ikke svart på E24s spørsmål om han forsikret seg om at kvinnen var ved sine fulle fem. På ni spørsmål om hva han visste om testamentet, kvinnen og Kalsnes’ relasjon da han skrev under og stemplet testamentet med Privatmegleren Avenys logo, har Meaas svart følgende i en e-post:

– Som eiendomsmegler blir vi fra tid til annen spurt om å bevitne underskrifter/dokumenter, slik også i denne saken. Vi hadde ingen opplysninger om testamentet eller testator. Vi hadde ingen kunnskap om deres relasjon.

Partner Francis Johansson-Merrick har valgt ikke å svare på E24s spørsmål og henviser til daglig leder Øyvind Meaas.

Daglig leder Øyvind Meaas og partner Francis Johansson-Merrick i Privatmegleren Aveny skrev under som vitner på testamentet.

Ifølge Odd Kalsnes skrev Meaas og Johansson-Merrick under på at kvinnen skjønte hva som foregikk.

– Deres funksjon var kun i henhold til normal prosedyre å bevitne testamentes gyldighet og at testator skrev under mens de var til stede, legitimerte seg og bekreftet at hun undertegnet et testament og forsto dette, sier Kalsnes.

Administrerende direktør Grethe Wittenberg Meier i Privatmegleren var ikke kjent med opprettelsen eller de ansattes signering av testamentet. Hun skriver til E24 at hun ikke kjenner den konkrete saken, og at hun ikke kan uttale seg om hvilken oppfatning vitnene hadde om testators helse.

Hun mener på generelt grunnlag at det ikke trenger å være betenkelig at meglere bevitner klienters signaturer på dokumenter.

Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren. Bildet er tatt i en annen sammenheng, i 2018.

– Hvis en megler skulle bli tilgodesett i et testament, er det jo testators opptreden som er avgjørende, ikke meglers. Å bevitne at et dokument blir signert, krever ikke at den som bevitner setter seg inn i, eller får tilgang til, innholdet i dokumentet eller hvem som tilgodeses.

– At testamentsvitner, i påskrift på dokumentet, «bør» opplyse om at testator gjorde testamentet av fri vilje og var ved sans og samling, jf. arveloven § 50, kan ikke tolkes dit hen at testamentsvitner har en plikt til å undersøke testators helsetilstand, sier Wittenberg Meier.

– Har ikke tid

Majorstuen, 29. oktober 2020:

På en vegg bak vindusflatene til Boa Eiendom på Oslo vest henger bevisene på at selskapet er belønnet med Årets gullmegler flest ganger i Norge. Her har Odd Kalsnes jobbet som jurist etter at han sluttet i Privatmegleren Aveny i sommer.

– De problemstillinger E24 reiser vedkommer ikke vårt selskap. Vi oppfatter at vår medarbeider er faglig svært dyktig og har et høyt profesjonelt nivå, sier daglig leder i Boa, Bulent Yildirim.

Odd Kalsnes jobber i dag hos Boa eiendomsmegling.

De siste to ukene har E24 gjentatte ganger på e-post og telefon forsøkt å få Kalsnes’ svar på spørsmål om hvorfor han ble oppført i testamentet til kvinnen i 90-årene. Kalsnes har ikke svart utover å vise til at han mener dokumentet ikke er gyldig.

I titiden torsdag 29. oktober kom E24s journalister til Boas lokaler for å snakke med Kalsnes.

– Nei, det har jeg ikke tid til nå, sa han.

Noen minutter senere fikk Kalsnes en tekstmelding hvor E24 igjen ber 65-åringen svare på spørsmålene. Det kommer ingen svar, men en lesebekreftelse fra Kalsnes’ mobiltelefon viser at han har sett meldingen.

Fortsetter etterforskningen

Kvinnen i 90-årene fikk i vår oppnevnt verge av Fylkesmannen. Vergen er ikke kjent med det sjette testamentet, og ønsker ikke å kommentere saken.

Odd Kalsnes er fortsatt siktet av Oslo politidistrikt som har beslaglagt store mengder dokumenter i saken. De siste månedene har etterforskerne gjennomgått bevisene.

Politiadvokat Ragnvald Brekke og hovedetterforsker Helene Paulsen Kvalheim i Oslo politidistrikt.

Ifølge politiadvokat Ragnvald Brekke er det sjette testamentet, hvor Kalsnes er tilgodesett, ikke en del av beslaget.

Merknad: En ansatt i Verdens Gang, som er majoritetseier i E24, har en relasjon til privatpersonen som er tilgodesett i testamentet.

Publisert