IEA venter sterk oppgang i CO₂-utslippene: – Dette er en alvorlig advarsel

En ventet opptur i 2021 kan gi dramatisk oppgang i CO₂-utslippene, advarer IEA. – Alt annet enn bærekraftig for klimaet, sier IEA-sjef Fatih Birol.

Dette er det amerikanske kullkraftverket Miller i Adamsville, Alabama.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

CO₂-utslippene fra den globale energibransjen kan øke med 1,5 milliarder tonn i år, den nest største oppgangen noensinne, ifølge det Paris-baserte energibyrået.

Den største oppgangen verden har sett i CO₂-utslippene var i 2010, da verdensøkonomien var i ferd med å hente seg inn etter finanskrisen.

Det internasjonale energibyrået (IEA) venter nå at CO₂-utslippene i 2021 havner på 33 milliarder tonn, ifølge den ferske rapporten Global Energy Review 2021. Dermed er det meste av fjorårets nedgang reversert.

I coronaåret 2020 falt de globale energirelaterte utslippene til 31,5 milliarder tonn CO₂-ekvivalenter. Det er ned seks prosent fra året før og den største nedgangen i utslippene siden andre verdenskrig, ifølge IEA.

Den røde linjen viser endring i global vekst (BNP) de siste to årene, den blå linjen viser energietterspørsel, og den grønne viser energirelaterte CO₂-utslipp.

Kraftig oppgang i energibruken

Den ventede oppturen i 2021 vil gi kraftig økt energibruk, med en oppgang på 4,6 prosent, tror IEA. I fjor falt energibruken med rundt fire prosent.

Fatih Birol leder Det internasjonale energibyrået (IEA). Nå advarer han mot at oppturen etter coronakrisen vil føre til sterk oppgang i bruken av fossil energi, og dermed også globale CO₂-utslipp.

Både kull og gass er ventet å gå forbi forbruksnivåene fra 2019 i år. Oljebruken vil stige, men ligge under 2019-nivået fordi flybransjen sliter.

Hovedgrunnen til at utslippene er ventet å øke er den kraftig økte etterspørselen etter kull, mener IEA. De anslår at kulletterspørselen vil øke med 4,5 prosent i år og nærme seg toppnivået i etterspørsel, som var i 2014.

– Globale utslipp er ventet å hoppe med 1,5 milliarder tonn i år, drevet av en oppgang i kullbruken i kraftsektoren, sier IEA-sjef Fatih Birol.

– Dette er en alvorlig advarsel om at den økonomiske innhentingen etter coronakrisen er alt annet enn bærekraftig for klimaet vårt, sier Birol.

Globale utslipp 1990–2020
Les også

Globale CO2-utslipp på vei opp etter corona-fall i 2020

Kommer med klimaplan i mai

IEA har den siste tiden trappet opp sine advarsler knyttet til klima. Den 18. mai skal byrået legge frem en plan for hvordan den globale energibransjen innen 2050 kan kutte nettoutslippene sine til null.

Det kan bidra til en mer bærekraftig verden, men det vil også kreve en omfattende og dyr omlegging av det globale energisystemet bort fra løsninger som urenset kull, olje og gass.

Energibyrået har tidligere fått kritikk fordi analysene deres har lagt for stor vekt på energisikkerhet og for lite vekt på behovet for omstilling bort fra fossil energi.

IEA tok i fjor til orde for en global storsatsing på ren energi. Byrået ba verden om å satse 1.000 milliarder dollar i året på bærekraftig teknologi.

CO₂-utslipp fra kull, olje og gass fra 1990 til 2020, og med anslag for 2021. De brune søylene er utslipp fra kull, de røde søylene er utslipp knyttet olje og de lilla søylene viser utslipp fra gass.

Frykter ny utslippsøkning i 2022

– Med mindre regjeringer verden rundt gjør raske grep for å kutte utslippene, vil vi trolig stå overfor en enda verre situasjon i 2022, sier Birol.

– Ledersamlingen om klima som USAs president Joe Biden er vertskap for denne uken er et kritisk øyeblikk for å forplikte seg til klar og umiddelbar handling foran COP26 i Glasgow, sier Birol.

COP26 er det 26. klimatoppmøtet, hvor verdens ledere skal samle seg for å bli enige om hvordan Parisavtalen fra 2015 skal oppfylles. Målet er å begrense global oppvarming til ned mot 1,5 grader over førindustrielt nivå.

Det er særlig i Asia at kullbruken er ventet å øke. Også USA og Europa er ventet å bruke mer kull i år, men de vil fortsatt holde seg under nivåene fra før coronakrisen, tror IEA.

Les også

Bare tre land bygget mer vindkraft på land enn Norge

Kraftig økt fornybarproduksjon

Produksjonen av fornybar strøm er ventet å øke med åtte prosent i år, drevet av kraftig utbygging av sol- og vindkraft.

Vindkraften er ventet å øke sin kraftproduksjon med 275 terawattimer (TWh), eller 17 prosent. Kraftproduksjonen fra solceller er ventet å øke med 145 TWh, eller 18 prosent opp fra i fjor.

I 2021 vil solkraft og vindkraft totalt levere 2.800 TWh strøm, ifølge IEA. Det utgjør 30 prosent av global strømproduksjon, fra 27 prosent i 2019.

Strømproduksjonen fra sol og vind globalt tilsvarer 20 ganger Norges strømforbruk i fjor, som var på 136 TWh.

Global vekst, målt ved brutto nasjonalprodukt, fra 1990 til 2020 med anslag for 2021.
Publisert
  1. Det internasjonale energibyrået (IEA)
  2. Energi
  3. Fornybar energi

Les mer om dette temaet

  1. Verden har aldri brukt mer på grønt skifte: Investerte over 500 milliarder dollar i fjor

  2. NVE legger frem ny veileder: Forventer søknader om solkraftverk

  3. IEA om veksten i global energietterspørsel: Coronakrisen kan forskyve rekyl til 2025

  4. Største forbruksfall på over 50 år

  5. Oljebransjen venter større investeringer i år

  6. Vestas skal lage tidenes største vindturbin

BT anbefaler

– Etterforskningen, som i stor grad har vært innrettet mot enkeltpersoner, har allerede fått en negativ innvirkning

Forsvarsdepartementet skriver til Riksadvokaten at etterforskningen «i stor grad har vært innrettet mot enkeltpersoner», og at dette alt har fått følger.

LES SAKEN