Vil åpne flere områder for havvind

Regjeringen vil starte en prosess for å åpne nye områder for havvind.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) hadde nyheter med til Haugesund og Floating Wind 2021 tirsdag morgen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det kom fram under olje- og energiminister Tina Brus åpningstale under havvindkonferansen i Haugesund tirsdag morgen.

Det ble ikke sagt noe om hvilke konkrete områder regjeringen vil se på, men at det skal startes en prossess for å identifisere nye områder for mulig utbygging av havvind.

Per i dag er det to områder som er åpnet: Sørlige Nordsjø II som er egnet for bunnfast havvind, og Utsira Nord der det er dypt vann og må bygges ut med flytende turbiner.

En lang rekke tunge industriaktører har meldt at de vil søke konsesjon om å bygge ut i de områdene som til nå er åpnet.

Under talen fortalte Tina Bru at det vil bli gitt konsesjoner til to eller tre aktører i Sørlige Nordsjø II, som skal velges ut etter en kvalifiseringsrunde og en auksjon.

Bru har som mål at auksjonene skal annonseres første kvartal i 2022.

I Utsira Nord, der det skal bygges flytende havvind, vil det åpnes for tre utbygginger på opp til 500 megawatt hver.

Les også

Enorm interesse for norske havvindutbygginger

Støtte til flytende turbiner

Bru var også tydelig på at utbyggingen i Sørlige Nordsjø II blir rent kommersielt prosjekt, og at det ikke vil gis subsidier fra staten.

På Utsira Nord blir det derimot mulig å søke om statlig støtte til utbyggingen av flytende turbiner.

– Det er her vi mener vi har de største muligheten til å utvikle ny industri, skape nye jobber og ta en stor andel av et globalt marked i vekst, sa Bru under konferansen.

Aktørene som får bygge ut på Utsira Nord vil få mulighet til å søke om statlige midler fra Enova, for å støtte opp under teknologiutvikling og ny industri.

Prosjektene skal utvikles gjennom en lisensieringsprosess, og når prosjektene har «modnet tilstrekkelig» vil det bli gjort en vurdering av når og hvor mye støtte prosjektene kan få av staten, fortalte Bru.

– Denne vurderingen vil være basert på oppdatert informasjon fra NVE, Enova og andre relevante aktører, sa Bru.

Grunnen til at det ikke blir sagt noe konkret om størrelsen på støtten nå, er at teknologien for flytende havvind er i raskt utvikling, og det er ventet at kostnadene vil falle markant i årene som kommer.

Bru fortalte også at Statnett skal være systemoperatør for strømnettet offshore.

– Vi vil også vurdere og muligens forslå nødvendig endringer i lovverket og mer detaljerte regler for effektivt tilgang til, og bruk av, strømnettet offshore, sa Bru.

Terje Halleland, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Rogaland.

Terje Halleland, stortingsrepresentant og energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, skriver i en kommentar til Aftenbladet/E24 at planen til regjeringen «ser bra ut».

– Likevel er det ennå mye usikkerhet knyttet til nettetableringer, og Fremkrittspartiet er skeptisk til etableringer som i praksis vil være nye utenlandsforbindelser med vindturbiner på midten, skriver Halleland.

Jon Evang, fagansvarlig for energi i miljøorganisasjonen Zero, mener det er et «nødvendig og godt timet signal» at regjeringen nå åpner for å støtte flytende havvind.

– Flytende havvind kan bli et vesentlig bidrag til en verdens fremtidige fornybare energimiks, og Norge har alt som trengs for å bidra til den videre utviklingen, skriver han i en e-post til E24.

Evang mener videre at det er klokt å starte arbeidet med å åpne flere områder, men at det kunne vært åpnet for mer enn 3GW eller to til tre prosjekter i Sørlige Nordsjø II allerede nå.

– Resten av opplegget ser i grove trekk lovende ut. Her blir der spennende å se detaljene i meldingen på fredag, skriver Evang.

Publisert: