Nedstenginger koster Michelin-restaurant dyrt: – Det er en redsel for hver pressekonferanse

Michelin-restauranten Re-Naa i Stavanger stenger, og frykter å måtte ta opp enda mer gjeld. Åsunn Lyngedal (Ap) mener reiselivet må få mer støtte.

Torill Renaa og Sven Erik Renaa driver Re-Naa i Stavanger med to Michelin-stjerner, i tillegg til pizzeria, bistro, kafé og bakeri.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Staten har bladd opp titalls milliarder i støtte og garantier til næringslivet, men fortsatt strever mange med stadig nye nedstenginger, særlig innen reiseliv, restauranter, hoteller og kultur.

Blant disse er Torill Renaa i Stavanger. Hun og ektemannen Sven Erik Renaa driver restauranten Re-Naa med to Michelin-stjerner, i tillegg til bistro, pizzeria, kafé og bakeri.

– Akkurat nå har vi åpent, men vi frykter at det muterte viruset skal spre seg fra Haugesund-området og hit til Stavanger, slik at vi også må stenge ned, sa Torill Renaa til E24 tidligere denne uken.

Det skjedde ikke, men i stedet varslet regjeringen strengere tiltak, inkludert skjenkeforbud over hele landet og en anbefaling om to meters avstand.

Les også

Re-Naa stenger etter skjenkestopp

Milliongjeld

Dermed blir Michelinrestauranten Re-Naa stengt, og de ansatte permittert.

– Det er helt klart at dette er en tung opplevelse for oss, økonomisk. Det er en ny omgang med påførte kostnader, sier Renaa til E24 onsdag.

Bistroen holdes åpent denne uken, og lærlingene skal gjennomføre fagprøve neste uke. Trolig må også bistroen stenges og de ansatte permitteres, mens bakeriet og kafeen sannsynligvis vil holde åpent, opplyser Renaa.

I fjor tok Renaas virksomhet opp 2,5 millioner kroner i gjeld. Det måtte de for å klare utgiftene til blant annet permitteringer, hvor bedriftene må dekke de ti første dagene selv.

– Vi klarer oss greit så lenge vi får holde på. Men det blir krevende når nedstengingene kommer, og vi får ti dagers lønnsplikt for dem som permitteres, sier Renaa.

Strenge coronatiltak også på Vestlandet: – Vi skal komme oss gjennom dette

Betalt ut over ti milliarder

Staten har så langt betalt ut 9,1 milliarder kroner i kompensasjon til næringslivet.

I år har finansministeren bladd opp én ekstra milliard som utbetales via kommunene og lovet 750 millioner til. Tirsdag sa han at det vil komme ytterligere 500 millioner i revidert budsjett, som kommer i mai.

Disse ordningene har også Renaa nytt godt av, men kompensasjonen dekker bare noe av utgiftene. Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) mener at reiselivsaktører med store lønnsutgifter må få enda mer hjelp.

– Vi fikk flertall i Stortinget i januar for en statlig ventilordning for dem som ikke ble truffet av kompensasjonsordningene, sier Lyngedal til E24.

Regjeringens ordning via kommunene gir ikke tilstrekkelig hjelp til aktører som Renaa, som har store lønnsutgifter, mener Lyngedal.

– Det var ikke dette Stortinget ba om. Vi ba om en ordning som skulle være en reell ventil for reiselivet. Det var ikke meningen at restaurantnæringen skulle ta hele kostnaden ved pandemien selv, men de får bare dekket en brøkdel av kostnadene sine, sier hun.

Hun mener også at det er for sent å sette av penger i revidert budsjett om to måneder.

– Når de innfører skjenkestopp, så må pengene være på plass med én gang. Bedriftene må vite at de får dekket utgiftene sine denne måneden. Mange har tatt opp gjeld og er i en vanskelig økonomisk situasjon, sier Lyngedal.

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap).

Lyngedal stilte denne uken et skriftlig spørsmål til næringsministeren og spurte om ventilordningen via kommunene er god nok.

Ap-representanten ønsker mer kompensasjon til aktører som Renaa, som har store lønnsutgifter og i perioder har latt være å permittere.

– Vi har kommet med to forslag. Det ene går på at aktørene får en viss andel av inntekten de hadde før nedstengingen. Det andre forslaget var en søknadsbasert ordning der det blir gjort en grundigere vurdering, sier Lyngedal.

TO STJERNER: Restauranten mottok to stjerner i Michelin-guiden i februar i fjor. Så stengte Norge ned.

– Blir pålagt en kostnad

Renaa understreker at det er arbeidsintensivt å drive en virksomhet med høye faglige krav til matlagingen og mye lokale råvarer. Over 40 prosent av virksomhetens utgifter går til lønn.

– Vi blir pålagt en kostnad hver gang. Første nedstenging kostet oss 700.000 i lønnsplikt, den andre kostet 400.000. I januar kostet det oss 200.000. Da valgte vi å holde deler av virksomheten åpent for å følge opp lærlinger. Det har kostet oss rundt én million kroner, sier Renaa.

Staten har totalt gitt 223.482 kroner til pizzeriaen Renaa Express og 580.859 kroner til Renaa Restauranter. Virksomheten har også fått 170.000 kroner via kommunen, og kan i neste runde søke på opptil 200.000 kroner.

Dette dekker imidlertid bare en liten andel av utgiftene. Vanligvis har Renaas virksomhet et overskudd på mellom 0,5 og 1,5 prosent. De venter at det endte på om lag 300.000 kroner i minus i fjor, tross tidenes sommer.

– Hvis vi får nedstenging på nedstenging, så klarer vi det ikke. Det er så lite å gå på, sier Renaa.

Torill Renaa håper at det er mulig å få kompensasjon for lønns- og permitteringsutgifter.

Vet ikke hva det vil koste

Lyngedal har ikke noen fiks ferdig ordning klar, men har blant annet foreslått at aktører i reiselivet bør kunne få en andel av den inntekten de hadde i samme måned før coronakrisen (altså 2019) i kompensasjon, for eksempel 25 prosent.

– Vi har ikke beregnet hva det vil koste. Jeg tror ikke det vil bli noe billigere enn den kommunale ordningen som regjeringen har lagt frem, heller dyrere. Vi har bedt regjeringen utrede hvordan en slik ordning kan fungere, sier Lyngedal.

Så langt har imidlertid coronakrisen ført til noen konkursbølge. Nær 5.500 bedrifter gikk konkurs i fjor, 800 færre enn året før. Også i hotell og restaurant var det en liten nedgang, ifølge tall fra Bisnode.

– Det er ikke sikkert at konkurser er det beste bildet på hvordan situasjonen er i reiselivet. Mange aktører kan bli forgjeldet hvis ikke kompensasjonen øker. Mange tar opp gjeld for å klare seg gjennom dette, og da vil bedriftene være mindre solide, sier Lyngedal.

– Denne bransjen blir rammet hardere enn de fleste andre. For at byrden skal bli rettferdig fordelt må regjeringen stille opp for reiselivet, som tar den største smellen ved disse smitteverntiltakene, sier Lyngedal.

Usikker på når oppturen kommer: Regjeringens tre scenarioer etter coronakrisen

– Svært krevende

– Jeg forstår at de siste nedstengingene er svært krevende for veldig mange bransjer, ikke minst for restaurantene, skrev næringsminister Iselin Nybø (V) i en e-post til E24 tirsdag – før de nasjonale tiltakene ble skjerpet.

Næringsminister Iselin Nybø (V).
Michelin-restaurant i Stavanger: – 2020 blir et kriseår

Statsråden peker på at kompensasjonsordningen har noen begrensninger fordi det er en automatisk løsning. I tillegg er det også noen begrensninger i reglene om statsstøtte.

– Når det er sagt, så ser vi at noen faller uheldig ut. Den kommunale ventilordningen gir kommunene mulighet til å kompensere virksomheter som av ulike årsaker faller utenfor de andre ordningene eller som er særskilt hardt rammet av smitteverntiltak, skriver Nybø.

Hun viser til at regjeringen bladde opp 250 ekstra millioner før jul og én milliard i februar til kommunene, og sier at det kommer 750 nye millioner etter påske. Nå har også finansministeren lovet 500 millioner til.

– Vi venter at disse pengene skal utbetales raskt, og vi vet at mange kommuner allerede er godt i gang, skriver hun.

Over 10.000 butikker må stenge – 56.500 personer kan bli rammet

– Redsel for hver pressekonferanse

Regjeringen innførte i forrige uke de strengeste coronatiltakene med full skjenkestopp i Haugesund og seks andre vestlandskommuner. Regjeringen stengte også ned alle de 51 kommunene i Viken.

Mange næringslivsaktører har ventet på at deres kommune kan bli den neste til å bli pålagt tiltaksnivå A.

Stavanger fikk ikke tiltaksnivå A i denne omgang, men i stedet ble det innført full skjenkestopp i hele landet, som altså rammer Re-Naa.

– Det er en redsel for hver pressekonferanse. Du sitter og venter på hva som skal skje. Vi hadde ikke noe særlig smitte i januar, men plutselig smalt det med en nedstenging, og så kom det begrensning på skjenketiden, sier Torill Renaa.

– Mangelen på forutsigbarhet er slitsom, legger hun til.

Kommuner med de strengeste coronatiltakene
Publisert: