Skeptisk til fulle helikoptre med oljearbeidere

Fortsatt flys det med fulle helikoptre til og fra norske oljeinstallasjoner. Nå vil Industri Energi at antall passasjerer vurderes redusert.

12 passasjerer i stedet for 19 vil være et naturlig tall om énmetersregelen skal følges. Dette bildet hentet fra landing i Hammerfest etter en tur på Goliat-plattformen i Barentshavet ved en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Vi ønsker at denne problemstillingen tas opp til ny drøfting sett ut fra smitteutviklingen og andre tiltak som er iverksatt. Før sommeren var det enighet om at dersom smittesituasjonen forverret seg, skulle vi ta en løpende vurdering om vi skulle redusere antall plasser igjen, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi til Aftenbladet.

Denne uken er det møte i Luftfartstilsynets samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel. Der er blant andre Industri Energi, Norsk olje og gass og helikopteroperatørene representert.

Les også

– Norsk sokkel skal fortsatt være en bærebjelke for både Norge og Equinor

Økte til 19 passasjerer

– Det er naturlig at denne saken også drøftes der i tillegg til i de etablerte møtearenaene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass, sier Fjeldsbø.

For den sivile luftfarten kom det i april i å krav om å fly med tomme midtseter på grunn av smittesituasjonen.

Dette endret seg i juni da det igjen ble anledning til å bruke midtsetene. For helikoptertrafikken til og fra norsk sokkel, ble det innført maksbegrensninger på 12 passasjerer som et smitteverntiltak.

Men da myndighetene fjernet kravet om tomt midtsete i sivil luftfart, ble det også innført at helikoptrene skulle fly med full kapasitet og 19 personer igjen, men hvor munnbind ble videreført som smitteverntiltak.

Les også

Oljearbeidere risikerer jul i karantene uten lønn

– 12 passasjerer

Industri Energi uttrykte den gang skepsis til å fly med fulle helikoptre, og Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi uttalte til Aftenbladet at fagforbundet ikke stilte seg bak beslutningen om å fly med fulle helikoptre.

I juli var forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø ute igjen og krevde at helikopterflyging med fulle kabiner måtte opphøre. Det ble imidlertid ingen reduksjon.

Med økende smittetrend i Norge, mener Fjeldsbø at det er naturlig å vurdere begrensninger for passasjerantall i helikopter igjen. Han sier at det begynner å komme en del spørsmål fra medlemmene om dette for tiden.

– 12 passasjerer vil være et naturlig utgangspunkt om anbefalingen om en meters avstand også skal gjelde i helikopter. Dersom en ny vurdering viser at det rent smittevernfaglig reduserer smitterisikoen i helikopter ved å gå ned på antall passasjerer, må det tas med i beslutningsgrunnlaget, sier Fjeldsbø.

Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.
Les også

– At Equinor samler ledelsen i Norge, er veldig bra

Ifølge pressekontakt William Johnsen i Norsk olje og gass er det ingen endringer under oppseiling fra bransjens side.

– Vi har ingen planer om å endre dette, sier Johnsen til Aftenbladet.

Heller ikke Equinor vurderer endringer.

På nåværende tidspunkt er det anbefaling at vi kan fly med 19 passasjerer som fortsatt er gjeldende, det er også i henhold til smittevernveileder for luftfarten, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor til Aftenbladet.

12 passasjerer i helikoptre vil være naturlig dersom én-metersregelen skal holdes, mener Industri Energi.
Les også

Oljearbeidere risikerer jul i karantene uten lønn

– Lar seg gjøre

Siden det ikke er myndighetspålagt å redusere antall oljearbeidere i helikoptrene til og fra norsk sokkel, er det opp til selskapene og bransjen selv å redusere antall passasjerer.

– Det er selvsagt en kostnad forbundet med dette, men vel så mye er det en logistikkmessig utfordring for oljeselskapene. Da vi hadde diskusjonen oppe i juni, viste det seg at det lar seg gjennomføre. Det er krevende, og det koster mer, men jeg mener det er gjennomførbart om det er vilje til stede. Det viktigste nå er at vi får en ny evaluering mellom partene hvor man ser på smittevern i et helhetlig bilde og setter inn nødvendige tiltak, påpeker Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Publisert: