Mener 970 kroner timen er høyt nok

Dagens salærsats gjør det fortsatt attraktivt for gode advokater å ta på seg offentlige rettsoppdrag, mener Justis- og beredskapsdepartementet.