LO øker presset mot regjeringen: Vil slå sammen Vy og Flytoget

LO bekrefter at de vil slå sammen de to statlige togselskapene Vy og Flytoget. Dermed øket presset på Jonas Gahr Støre og regjeringen betydelig i togstriden om hvem som skal få kjøre togene på Østlandet.

TOGSTRID: LO bruker muskler både på å verne Vy og for at de skal bli slått sammen med Flytoget.
Publisert: Publisert:

Det bekrefter LO-nestleder Steinar Krogstad.

VG skrev onsdag at SV vil ta den pågående togfeiden til Stortinget og at partiet vil slå sammen de to statlige togselskapene Vy og Flytoget.

– Det ønsker vi også, bekrefter Krogstad.

Han underbygger det slik:

– Ressursene som holder på med jernbane i Norge er små og bør samles. Jeg oppfatter det slik at å slå selskapene sammen også er et ønske fra de to LO-forbundene Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet, sier han.

KAMP: LO-nestleder Steinar Krogstad (foran) er ikke helt på samme skinner som regjeringstoget om dagen. Her avbildet sammen med statsminister Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik, som sitter i Stortingets energi og miljø-komite.

Vekker harme

Men før det kan skje, skal kampen om hvem som skal drifte togene på Østlandet, utkjempes.

En rekke strekninger utover i landet ble konkurranseutsatt av Solberg-regjeringen, hvor blant andre svenske SJ har fått en rekke strekninger. Men hovedstrekningene på Østlandet er det statlige Vy som kjører.

Jernbanedirektoratet mener det er riktig å la Flytoget ta over deler av linjene som Vy i dag har ansvar for.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har foreløpig ikke villet stanse prosessen.

Det vekker harme, fordi det står i regjeringsplattformen at regjeringen sier nei til oppsplitting av jernbanen.

Roet seg litt etter nye signaler

LO, med støtte fra en rekke Ap-representanter på Stortinget, har lagt knallhardt press på Ap/Sp-regjeringen for å hindre at togdriften på Østlandet blir splittet mellom Vy og og Flytoget, to statseide selskaper.

VG er kjent med at regjeringens oppdrag til Jernbaneverket - å forhandle med både Vy og Flytoget for å splitte opp togrutene på Østlandet - er blitt møtt med hard motstand fra mange i Aps stortingsgruppe.

Men nå når samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har presisert at forhandlingene fortsetter, men at ingenting er avgjort, har opprøret roet seg noe ned, får VG opplyst.

– Sitter ikke og venter

Feiden om togdrift var tema på møtet i Samarbeidskomiteen mellom Ap og LO mandag.

– Vi registrerer at forhandlingene med Flytoget fortsetter, men samtidig sier samferdselsministeren at det ikke er vedtatt noen forpliktende løsning, at det ikke er sikkert at dette ender i en avtale, og at den siste beslutningen ikke er fattet, sier LO-nestleder Steinar Krogstad.

– Tolker du det som at regjeringen har gått tilbake på oppdraget om å splitte togtrafikken?

– Vi sitter ikke rolig og venter. Men vi har registrert at det ikke er fattet noen beslutning. Vi oppfatter at døren er åpen, og den skal vi holde åpen til vi eventuelt får en skisse til en bedre løsning.

Rødt også

Rødt støtter forslaget fra SV om å slå sammen Vy og Flytoget.

– Skal vi samle norsk jernbane, er dette det enkleste stedet å starte, sier stortingsrepresentant Geir Jørgensen (R).

Jørgensen påpeker at Jernbanedirektoratet anbefalte å gjøre dette for flere år siden.

– Samferdselsministeren mumler om at dette kanskje kan bli aktuelt i fremtiden. Men det er ingen grunn til å vente. Det er to statlige selskaper, så det er bare å gjøre det. Skal jernbanen bli bedre, trenger vi stordriftsfordeler og samarbeid, ikke enda mer oppsplitting, sier han.

Publisert: