Verdiene til Kjell Inge Røkkes Aker halvert på tre måneder

Oljekrisen svir hardt for industrikonglomeratet Aker, som er svært oljeeksponert. Selv om pengestrømmen inn til Aker nå reduseres så har selskapet en fyldig krigskasse som blir fylt opp med en milliard kroner i ny ammunisjon.

Kjell Inge Røkke er største aksjonær og styreleder i industrikonglomeratet Aker. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Industrikonsernet Aker er ute med sin kvartalsrapport – etter at de mange kjente selskapene i Akers portefølje har sluppet sine respektive regnskap.

Aker sitter med betydelige eierposter i en rekke selskaper som enten er i olje- og gassnæringen eller som er knyttet tett til den – inkludert Aker Solutions, Kværner, Aker BP, Aker Energy, Akastor og Ocean Yield. Aker sitter også på eierposter i American Shipping Company, Cognite og Aker BioMarine.

Fordi selve Aker ikke har noen egen operasjonell virksomhet, men er satt opp som et eierselskap, så er to av de viktigste tallene verdiene til Aker og utbyttene de mottar fra selskapene de eier.

Akers netto verdijusterte egenkapital (Net Asset Value) falt i løpet av første kvartal fra 50 milliarder ved slutten av 2019 til 24,1 milliarder – et fall på 52 prosent. Verdifallet er nesten like stort som oljeprisfallet på 65,5 prosent i samme periode.

Av verdifallet på totalt 25,9 milliarder står fallet i oljeselskapet Aker BPs aksjekurs for 21,6 milliarder.

Aker har tidligere i år varslet at utbyttet på 23,50 per aksje i år ikke blir noe av inntil videre og at styret ber om fullmakt til å fastsette utbyttet. Aker varsler at man kan vente en første avklaring om utbyttet innen utgangen av juni.

– En mikroskopisk fiende har hatt større negative effekter på den globale økonomien, og spesielt oljemarkedet, enn noe annet vi kan huske. En kollapsende oljeetterspørsel kombinert med økende oljetilbud har skapt en perfekt storm, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i kvartalsrapporten.

Les også

Aker BP tror norske oljekutt gir et fall på maksimalt fem prosent

Fyller opp med finansiell ammunisjon

Selv om oljeprisen har gått i gulvet, og oljenæringen og leverandørindustrien er i krise, så har Aker fortsatt en fyldig krigskasse – og den er blitt fylt på i det siste.

– Vi har lært av tidligere erfaringer viktigheten av en sterk balanse og likviditet, ikke bare for å stå imot en storm, men også for å kunne forfølge muligheter og gjenvinne aksjonærverdier, fortsetter Eriksen, som sier Aker forbereder seg på at dette kan bli langvarig.

Selskapets samlede kontantbeholdning og tilgjengelig kreditt gikk fra 6,6 til 6,1 milliarder i løpet av første kvartal, men i etterkant har selskapet økt den til totalt 7,2 milliarder, skriver Aker-sjefen.

I regnskapet opplyser Aker at de etter kvartalets utløp har sikret «et forpliktende tilbud fra selskapets eksisterende långiver» for å refinansiere et banklån i Aker Capital fra 2017. Den nye låneavtalen skal etter planen på plass i andre kvartal.

Det gamle lånet fra 2017 har en ramme på 200 millioner dollar, hvorav 100 millioner dollar var trukket (drøye én av to milliarder, målt i kroner).

Dette skal nå erstattes med et nytt lån med løpetid på tre år med en ramme på to milliarder kroner. Netto vil dette gi Aker en ny milliard kroner i tilgjengelig kreditt.

Det vil komme godt med, både for å ha finansielt handlingsrom og for å bøte på det kommende fallet i Akers utbytteinntekter.

I siste kvartal i fjor fikk Aker inn 873 millioner i utbytte fra selskapene de eier og i første kvartal i år økte dette til 1,0 milliard. Men fremover vil dette tallet bli langt mindre.

Det er Aker BP som er Akers viktigste kilde for utbytter og første kvartal var Aker BPs siste kvartal med «fullt» utbytte. Fra og med mai vil nemlig Aker BPs utbyttekutt på 67 prosent tre i kraft og dette vil redusere Akers utbytteinntekter kraftig.

Nok en ny sjef for oljeprosjektet i Ghana

Aker og selskapene i Aker-systemet har iverksatt omfattende tiltak for å møte den store corona- og oljekrisen som nå rammer bransjen og næringslivet.

Aker Solutions og Kværner har blant annet permittert ansatte, og førstnevnte spår et kraftig inntektsfall. Oljeselskapet Aker BP har satt flere prosjekter på norsk sokkel på pause og iverksatt diverse kostnadstiltak, inkludert et utbyttekutt på 67 prosent.

En av Akers nyere satsinger er oljeprosjektet Pecan i Ghana, som drives av Aker Energy – et selskap Aker og deres største aksjonær Kjell Inge Røkke eier i fellesskap.

Som E24 skrev i slutten av mars så er Pecan-prosjektet nå lagt på is. I Akers kvartalsrapport kommer det også frem at mangeårig Aker-veteran Håvard Garseth er utpekt som ny administrerende direktør i selskapet. Garseth kommer fra stillingen som sjef i TRG Energy, et Røkke-eid selskap som også er involvert i oljevirksomheten i Ghana.

Dette er den tredje sjefen Aker Energy har i sin korte historie. Garseth begynte i april og erstatter Svein Jakob Liknes, som startet så sent som i desember. Liknes ble satt inn som sjef da Jan Arve Haugan forlot Aker Energy i desember.

Aker-sjef Øyvind Eriksen
Publisert: