NVE-direktør: Elektrifiseringen er et veivalg i energipolitikken

NVE-direktør Kjetil Lund mener elektrifiseringsdebatten er et veivalg for norsk kraftforbruk. Han mener kraften kan brukes andre steder enn sokkelen.

Johan Sverdrup-feltet er det største elektrifiserte feltet på norsk sokkel.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Prisbildet vil ikke endre seg stort som følge av en utbredt elektrifisering av sokkelen. Dette mente sjef for strategisk markedsanalyse i Statkraft, Caroline Østlie, da Aftenbladet/E24 snakket med henne tidligere i desember.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) mener elektrifisering er et avgjørende grep for å redusere utslippene på sokkelen.

– Viktige veivalg

NVE-direktør Kjetil Lund mener at vi står overfor veivalg i energipolitikken, og at det i en slik situasjon kan være grunn til å vurdere omfanget av elektrifiseringen.

– Jeg er klar over at dette er et veldig politisk tema i Norge. Det er sterkt engasjement på flere sider. Dette er en viktig del av norsk klimapolitikk og norske klimamål. Den globale virkningen er ikke fullt så klar, sier han.

– Det jeg har pekt på tidligere er at vi står overfor noen viktige veivalg i norsk energipolitikk i årene fremover. Vi forventer en sterk økning i forbruket, legger han til.

Kjetil Lund i NVE mener man ikke kan få i pose og sekk.

Blant annet skal det bygges ut batterifabrikker som vil trekke strøm. Å få til ny kraftutbygging på kort sikt for å møte det økende behovet blir vanskelig, hevder han.

– Ofte er utbygging av ny kraft kontroversielt, av ulike grunner. I en slik situasjon kan det være grunn til å vurdere nøye omfanget av elektrifiseringen av sokkelen, forteller NVE-direktøren.

I november ble det klart at Equinor ønsker å elektrifisere Oseberg-feltet. Dette er det siste i rekken av felt som ønskes elektrifisert.

Tall fra Equinor sier at elektrifiseringen av Oseberg og Troll vil redusere utslippene på sokkelen med 800 000 tonn CO₂ årlig. 1,6 prosent av landets samlede årlige utslipp. Eller utslippene til 400 000 personbiler i året.

– Tar mye kraft

For selskapet er elektrifisering av felt en avgjørende faktor for å nå egne mål om kutt på 40 prosent i klimagassutslipp på sokkelen innen 2030.

Lund mener likevel at elektrifiseringen vil komme med en kostnad for samfunnet. Dette fordi kraften som brukes på sokkelen må være tilgjengelig til enhver tid.

– Det er vanskelig å si hvor mye elektrifisering vil ha å si for kraftprisen i årene fremover. Det kan være forskjell på kort og lang sikt. Mange andre faktorer spiller også inn på kraftprisen. Det som imidlertid er klart er at elektrifiseringen av sokkelen tar mye kraft, hevder Lund.

Her overtar olje- og energiminister Marte Mjøs Persen PUD-en om elektrifisering av Oseberg-feltet i november.

Statkraft har altså sagt at strømprisen ikke vil øke særlig. Olje- og energiminister Persen har vist til NVEs egne analyser som viser at Norge vil ha et kraftoverskudd i 2025, 2030 og 2040, selv med en omfattende elektrifisering.

Forventer høyere strømpriser

På motsatt side står Fremskrittspartiet. De mener elektrifiseringen vil føre til en permanent økning av norske strømpriser.

Lund hevder en tiendedel av norsk kraftproduksjon kan gå til elektrifiseringen av sokkelen. Dette er kraft som kan brukes til andre ting, mener han. Særlig i en tid hvor kraftsystemet kommer under press.

– Energieffektivisering av bygg kan spare oss for omtrent det samme som planlegges å bruke på elektrifisering. Der synes alle å være enige. I sum er disse to tiltakene en stor andel av kraften i Norge, sier NVE-direktøren.

Flere bør være forsiktige med hvordan de snakker om utviklingen fremover, mener han. Selv om mye tyder på at dagens høye strømpriser er ekstraordinære, kan man ikke slå det helt fast.

– Det skjer ting hele tiden. Vi lever på mange måter i en nokså urolig tid. Vi tror at de høye CO₂-prisene er et varig fenomen. Den siste tiden har den ligget opp mot 900 kroner per tonn i hele Europa. Så høy tror vi ikke den vil fortsette å være, men vi tror likevel den vil fortsette å være markert høyere enn den har vært historisk, forteller han.

Nettopp derfor anslår NVE at den gjennomsnittlige strømprisen i Norge frem mot 2040 kommer til å være markant høyere.

Publisert: