Nordeas olje- og gassanslag: Venter 1200 milliarder til staten

Nordea anslår statens inntekter fra olje og gass til om lag 1.200 milliarder kroner i år, 550 milliarder mindre enn tidligere. – Dette kan svinge veldig mye, sier analytiker.

Norge kan vente seg rekordhøye inntekter fra olje- og gassbransjen i år, selv om fremtidsprisene har dempet seg noe. Dette er Sleipner-feltet, et viktig knutepunkt for Norges gasseksport til Europa.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det har vært mye spekulasjon rundt statens inntekter fra olje og gass i 2022, som er ventet å bli de høyeste noensinne etter en periode med høye priser.

Tidligere i år anslo Nordea at statens inntekter fra olje og gass kunne ende på 1.750 milliarder kroner i 2022.

Siden da har prisene for fremtidige leveranser dempet seg. Nå ligger statens inntekter fra olje og gass an til å bli rundt 1.200 milliarder kroner, ifølge Nordea.

– Siste oppdatering vi gjorde av vårt regnestykke var 7. mars, og da var forwardprisene noe høyere enn i dag, på grunn av usikkerhet rundt sanksjonene mot Russland, sier Nordea-analytiker Dane Cekov til E24.

– I dag ville våre beregninger vist rundt 1.200 milliarder i inntekter til staten i år, basert på dagens futureskurver. Men det er stor usikkerhet rundt hvordan spotprisene vil utvikle seg, og dermed hvordan skatteinntektene til staten vil bli. Dette kan svinge veldig mye, sier han.

Inntektene fra sokkelen går inn i Oljefondet og bidrar til å finansiere velferdsstaten. Oljepengebruken i 2022 tilsvarer rundt 60.000 kroner per innbygger. Hver sjette krone som brukes av det offentlige er hentet fra fondet, ifølge statsbudsjettet for 2022.

Nordea-analytiker Dane Cekov.
Nå må Oljefondet begynne å kjøpe aksjer i bøtter og spann

Rekordhøye eksportinntekter i 2021

Et kraftig prishopp på olje og gass sendte i fjor Norges eksportinntekter fra olje og gass til ny rekord på 825 milliarder kroner. Det var en økning fra 326 milliarder året før og 527 milliarder i 2019, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nordea anslo tidligere i år Norges totale eksportinntekter fra olje og gass til 2.400 milliarder kroner i 2022. Med dagens fremtidspriser er dette anslaget nedjustert til 1.500 milliarder kroner. Det er fortsatt en kraftig opptur fra fjoråret.

– Det ligger an til nesten en dobling, sier Cekov.

Norsk olje- og gasseksport

Både Equinor og Aker BP opplyser at de oppnådde en snittpris på over 100 dollar fatet for oljen de produserte på norsk sokkel i første kvartal.

Aker BP oppnådde en gasspris som tilsvarer 170 dollar fatet for sin gass i første kvartal. Equinor oppgir sin interne gasspris for kvartalet til 29,77 dollar per MMBtu, eller om lag 173 dollar fatet.

Oljeprisen startet året på 77 dollar fatet og var på det meste oppe i over 130 dollar fatet, før den avtok til rundt 100 dollar fatet i starten av april.

Slik vil han sikre maksimal gasseksport: – Ethvert lite bidrag er nok velkomment
Porteføljeforvalter Gunnar Torgersen i Holberg Fondene.

Det har vært mye usikkerhet rundt prisene etter Russlands invasjon av Ukraina og sanksjonene mot landet. Hvis russisk olje- og gasseksport stanses, kan det sende prisene høyere, mens en våpenstillstand eller fredsavtale kan sende prisene nedover.

– Formidable tall

Også Holberg Fondene har regnet på statens ekstrainntekter på olje og gass. I mars anslo de at staten kunne få merinntekter på 150 milliarder kroner fra olje og 650 milliarder kroner fra gass i 2022 hvis spotprisene følger fremtidsprisene slik de ligger an nå.

– Vi har prøvd å regne litt på dette, og det er formidable tall, sier porteføljeforvalter Gunnar Torgersen i Holberg Fondene til E24.

Så langt ligger Norges eksportinntekter an til å bli langt høyere enn fjorårets, ifølge Holberg Fondene. Fjorårets eksportverdi var på 825 milliarder, og av dette var 475 milliarder fra gass og 350 milliarder fra olje.

– Inntektene blir nok betydelig høyere i år enn i fjor slik det ser ut nå, med forbehold om at futureprisene holder seg omtrent som i dag, sier Torgersen.

Slik beregnet Holberg Fondene statens ekstrainntekter fra olje og gass for noen uker siden.

– Oljefondets verdi har falt

De økte inntektene fra norsk sokkel fører ikke umiddelbart til at staten får mye mer å rutte med. Slik systemet er lagt opp, går petroleumsinntektene rett inn i Oljefondet, og så bruker regjeringen inntil tre prosent av fondet årlig.

Fondet har imidlertid falt i verdi i det siste.

– Staten får høyere inntekter på grunn av høye olje- og gasspriser, men på den andre siden så har lange renter steget slik at obligasjonsverdiene i fondet har falt, og det har vært turbulens på børsene. Så Oljefondets verdi har falt noe i det siste. Disse høye inntektene vil kompensere for det, sier Cekov.

De siste årene har staten tatt ut mer penger fra Oljefondet enn den har spart i fondet. Dette ser ut til å snu med de høye inntektene, ifølge Torgersen i Holberg Fondene.

– Mekanismene gjør at det som kommer inn til staten av olje og gassinntekter går rett inn i Oljefondet. Og pengebruken avgjøres av handlingsregelen og politikerne. Men Oljefondet vil jo få tilført mer penger enn vi tar ut i år, og det har jo ikke skjedd på en stund, sier han.

Regjeringens oljepengebruk er ventet på rundt 322 milliarder kroner i år, eller 2,6 prosent av Oljefondets verdi ved inngangen til året. Pengebruken kan imidlertid ha økt i løpet av vinteren, etter vedtak om strømstøtte og flere tiltak knyttet til Ukraina-krigen og flyktninger.

Pumper ut titalls milliarder til krisetiltak: Kan bidra til flere rentehevinger

Mens staten får økte inntekter fra olje og gass, øker kostnadene for forbrukerne.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var prisene på drivstoff og smøremidler i mars over 40 prosent høyere enn for ett år siden.

Oljeprisen 1085–2021Aker BP nær doblet omsetningenStaten fikk inn 78 mrd. på strøm i fjor: Energi Norge foreslår strømfond
Publisert: