Nær fire kroner aksjen i Equinor-utbytte: Staten får 8,5 milliarder

Equinor fastsetter utbyttet for fjerde kvartal i fjor til 3,90 kroner per aksje. Det gir 8,5 milliarder kroner til staten og nær en halv milliard til Folketrygdfondet.

Equinor-sjef Anders Opedal blar opp mange milliarder i utbytte til staten og de andre eierne. Fredag ble kronebeløpet for utbyttet fastsatt, etter at selskapet tidligere oppga et dollarutbytte på 40 cent per aksje.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Equinor har tidligere vedtatt utbytte for fjerde kvartal på 0,4 dollar per aksje, og nå er utbyttet i kroner fastsatt til 3,9062 kroner per aksje.

Det er mer enn enn dobling fra nivået på 1,59 kroner i tredje kvartal og nesten en firedobling fra fjerde kvartal 2020, da Equinor-eierne fikk 99 øre per aksje i utbytte.

Equinors største eier er staten med en andel på 67 prosent. Staten vil dermed få inn om lag 8,53 milliarder kroner i utbytte for fjerde kvartal 2021, opp fra om lag to milliarder i samme kvartal året før.

Folketrygdfondet er Equinors nest største eier og vil få et utbytte på 461,4 millioner kroner for fjerde kvartal 2021, gitt aksjeantallet Equinor oppgir på sine nettsider.

Gitt at dollarkursen holder seg vil utbyttet for første kvartal 2020 bli på omtrent samme nivå. Equinor har fastsatt utbyttet også for første kvartal til 0,4 dollar. Utbyttet målt i kroner blir fastsatt en stund i ettertid.

Utbyttet for fjerde kvartal skal utbetales til Equinor-eierne den 27. mai. Selskapet har totalt 3.257.687.707 aksjer.

Equinors utbytte per aksje

Sterkt svekket krone

De siste årene har en uvanlig svak krone mot dollar bidratt til at norske eiere har fått større utbytter målt i kroner fra Equinor enn de ville fått med en sterkere krone.

Utregningen av utbyttet for fjerde kvartal 2021 er basert på en gjennomsnittlig dollarkurs på 9,7655 kroner.

Ett år tidligere var kronen sterkere. Da Equinor regnet ut utbyttet i kroner målt ut fra en dollarkurs på 8,25 kroner.

Slik ville utbyttet på 0,4 dollar per aksje for fjerde kvartal sett ut ved ulike dollarkurser:

  • 10 kroner: 4 kroner
  • 9 kroner: 3,6 kroner
  • 8 kroner: 3,2 kroner
  • 7 kroner: 2,8 kroner
  • 6 kroner: 2,4 kroner

Ny topp i kroneutbyttet

Utbyttet på 3,90 kroner for fjerde kvartal i fjor er tidenes høyeste målt i kroner, ifølge selskapets historiske oversikt (se regneark). Men utbyttet målt i dollar var noe høyere i 2007 enn i dag.

Fra 2001 til 2013 betalte daværende Statoil ut årlige utbytter, og i denne perioden var toppen på 1,654 dollar per aksje i 2007. Det tilsvarer et kvartalsmessig utbytte på 0,41 dollar per aksje, som er noe over dagens nivå.

Kronen var imidlertid mye svakere på den tiden. Kroneutbyttet i 2007 var derfor på bare 8,50 kroner, som tilsvarer et kvartalsmessig utbytte på 2,12 kroner aksjen. Det er altså betraktelig lavere enn dagens kroneutbytte.

Det høyeste utbyttet målt i kroner i perioden med årlige utbytter kom i 2006 da utbyttet var på på 9,12 kroner, som tilsvarer 2,28 kroner per kvartal.

Fra 2014 ble utbyttet betalt ut kvartalsvis, og en foreløpig topp ble nådd på 0,27 dollar i fjerde kvartal 2019. Det tilsvarte den gang 2,72 kroner per aksje.

Etter coronakrisen i 2020 falt oljeprisen, og Equinor kuttet utbyttet til ni cent i første kvartal 2020, eller 80 øre per aksje for norske eiere.

Siden da har utbyttet tatt seg opp igjen. For fjerde og første kvartal økte Equinor det ordinære utbyttet til 20 cent per aksje, og på toppen av dette gir selskapet et tilleggsutbytte på 20 cent per aksje til eierne.

Equinor betaler 99 øre i utbytte for fjerde kvartal
Publisert: