Norwegian vil kjøpe 50 nye fly etter forlik med Boeing

Avtalen inkluderer også en opsjon om kjøp av ytterligere 30 fly. Aksjen stiger etter nyheten.

Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian
Publisert: Publisert:

Norwegian har inngått en intensjonsavtale med Boeing om kjøp av 50 nye fly av typen Boeing 737 Max 8.

De 50 nye flyene er planlagt å bli levert i perioden 2025 til 2028, som sammenfaller med utløp av eksisterende leasingavtaler og dermed innebærer en begrenset økning av flåten.

Flyselskapet har tidligere saksøkt Boeing og krevd erstatning for det de mener er mangler knyttet til langdistanseflyet Dreamliner, kortdistanseflyet 737 Max og servicen Boeing skulle yte.

Ifølge Norwegian-sjefen markerer den nye avtalen starten på en avslutning på tvisten mellom flyselskapet og flyprodusenten.

– Dette er en del av et «settlement» (forlik, journ.anm.) med Boeing, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen til E24 etter nyheten.

– Nå skal vi bruke juni på å gjøre ferdig alle detaljene ved kjøpet av disse flyene, og gitt at vi blir enige om alt dette – og det tror jeg vi blir – så vil vi trekke den saken. Da er den avgjort.

Avtalen inkluderer også en opsjon om kjøp av ytterligere 30 fly, ifølge en melding fra selskapet.

På Oslo Børs steg aksjen rundt tre prosent fra start, men oppgangen har tiltatt til over ti prosent. I mellomtiden har styreleder Svein Harald Øygard meldt at han kjøper aksjer for et millionbeløp.

Gevinst på 2 mrd. kroner

Norwegian har hatt et pågående søksmål mot Boeing de siste to årene, og har søkt kompensasjon for flere år med tekniske problemer med flyene fra produsenten i tillegg til tilbakebetaling av forskudd på fly under bygging.

Som en del av forliket med flyprodusenten vil Norwegian «i praksis» få 2 milliarder kroner som en kompensasjon, som igjen vil bli brukt til finansiering av de nye flyene, opplyser Karlsen.

Ellers sier selskapet at de vil finansiere det som gjenstår av forhåndsbetalinger for flyene gjennom positiv kontantstrøm fra driften.

Karlsen påpeker at flyselskapet også har fått svært gode betingelser gjennom avtalen med Boeing, som bidrar til å lette på de finansielle kostnadene.

– Vi ønsker å kjøpe fly på attraktive betingelser, og disse flyene vi kjøper nå er kjøpt til priser som ligger godt under det vi opprinnelig betalte for flyene, sier han.

– Vi ser også at PDP (Pre Delivery Payments, journ.anm.), altså det du betaler for flyet før levering, også er veldig attraktivt.

Partene anslår å signere den endelige avtalen innen utgangen av juni i år, men det legges til at visse betingelser må oppfylles ved sluttføring.

Ikke nødvendig å hente kapital

Overfor E24 sier Karlsen at det har vært et ekstra fokus på å ikke bestille flere fly en det de selv klarer å finansiere uten å skulle hente egenkapital.

For å klare dette sier han at de blant annet skal selge og tilbakelåne en tredjedel av flyene de nå eier for å finansiere de resterende 35 flyene i avtalen.

– Differansen vi må komme opp med er, slik vi ser det, fullt håndterbart, og det skal ikke være nødvendig å hente mer kapital, sier Karlsen.

Ifølge Norwegian-sjefen skal det være snakk om et restbeløp på under 100 millioner dollar.

– Det bør vi kunne håndtere selv, opplyser Karlsen.

Norwegian opplyste tidligere at de har holdt dialogen gående med både Boeing og Airbus angående flåteutvidelse.

Med den nye avtalen med Boeing, er altså Airbus helt ute av ligningen.

Trygg på å få avtalen i havn

– Hvor fast er denne avtalen med Boeing?

– Denne gangen har vi vært opptatt av at vi ikke skal ha en intensjonsavtale med mange løse tråder, forteller Karlsen.

– Alle de kommersielle elementene, altså priseskaleringen og hvor mye vi skal betale, er egentlig ferdigforhandlet.

Samtidig påpeker Norwegian-sjefen at spesifikasjonene på flyene også ligner de kontraktene de har hatt med Boeing tidligere.

– Jeg ser det derfor som svært lite sannsynlig at vi ikke blir enig med Boeing om den endelige kontrakten. Samtidig er vi enige med Boeing om at den skal være på plass innen utgangen av juni.

Les også

Gutta-stemning om Norwegian (+)

Har 70 fly i sommer

I dagens melding kommer det frem at Norwegian vil direkte eie «en betydelig andel» av de nye flyene gjennom intensjonsavtalen.

Overfor E24 forteller han at å ha eierskap over omtrent halvparten av flåten vil være en attraktiv løsning.

– Hvor stor blir flåten?

– Vi ønsker å ha en flåte opp mot 100 fly, svarer Karlsen, og utpeker det som en flåte som flyselskapet skal klare å drive «på en god måte» samtidig som man får ned kostnaden per setekilometer.

Flyselskapet har i dag 61 fly i lufta, og har sikret seg 70 fly til årets sommersesong. Samtidig har de sikret seg 85 fly til sommeren 2023.

– Disse 50 flyene er egentlig en erstatning for de flyene vi har i dag. Mange av de flyene vi har i dag er leaset inn der kontraktene vil utløpe de neste årene, forteller Karlsen.

– Så dette er egentlig en ren flåtefornyelse.

Publisert: